< div id=”header ”>< / div>

lördag 29 juli 2017

Åkaren 13 hinner inte tömmas på boenden när Varbergs Bostad AB tar över 170901 !


Åkarens 3,11,13 avgjordes den 20 juni i kommunfullmäktige i Varberg. SAMTLIGA partier gick med på försäljningen till Varbergs Bostad.

De talare som gick upp var Ann Charlotte Stenkil (M) som är kommunstyrelsens ordförande, Jana Nilsson (M) som är oppositionsråd , Harald Lagerstedt (C) servicenämndens ordförande och Ann-Sofie Aurell (M) Varbergs Bostads AB:s ordförande. Övriga valde att sitta som passiva ledamöter, ingen la något annat yrkande och ingen valde att deklara avvikande ståndpunkt.

NOTERAS skall att socialnämndens ordförande Erland Linjer (M) aldrig var uppe i talarstolen trots att socialnämnden har stor beröring av vad som händer och sker på Åkaren. Inte heller någon annan som sitter med i den nämnden.

Enligt uppgift från Varbergs Bostads AB ordförande Aurell är det tänkt att köpekontraktet är tänkt att gälla 170901 och då ska huset vara tömt på verksamheter och boende. Skäl till försäljningen var enligt Harald Lagerstedt att renodla fastighetsbeståndet då verksamheter ligger under Varbergs Fastighets AB och bostäder under Varbergs Bostads AB.

Någon INFO om att Varbergs Bostad AB tagit över Åkaren 3, 11, 13 finns ej på deras hemsida. De berörda på fastigheten Åkaren 13 har fått preliminärt besked i samband med försäljningen att det är serviceförvaltningen som ska ordna nya boenden. Någon uppsägning av kontrakten har inte skett hos någon om det är en månad som gäller fram till 1 september.

Min tolkning är att OM Varbergs Bostad AB ska ta över fastigheten Åkaren 13 kommer den inte att hinnas tömmas på boenden fram till dess.

Inga kommentarer: