< div id=”header ”>< / div>

måndag 19 juni 2017

Kommunisterna enda parti i Varberg som stödjer de boende på Åkaren !


Dagens insändare handlar om Åkaren levererad av Kommunisterna i Varberg.

Nu sitter inte Kommunisterna i Varbergs kommunfullmäktige men avser att ställa upp i kommande val därför måste man ta deras ord på allvar då de kan avgöra en del av maktbalansen i Varbergs kommunfullmäktige.

Sakfrågan i insändaren angående Åkaren

"Risken oavsett ny ägare, är att renovering/nybyggnation på Åkaren resulterar i ännu fler bostadsrätter och möjligen en och annan insprängd (svindyr) hyresrätt. Så fortsätter människor med arbetarinkomster att sparkas ut från stan, de får bo nån annanstans, oklart var."

Kommentar: Helt riktigt Varbergs Bostad om och när de tar över har alla muskler de vill för att möjliggöra detta. Var de boende ska ta vägen står inte klart men Varbergs Bostad AB vill gärna bli av med mjkukvaran det är hårdvaran de köper: fastigheten och för den delen också en parkering och tre parkeringsgarage. Kastanjeträdet ingår också.

"Vi i (K) tycker det är självklart att hyresgästerna på Åkaren skall erbjudas ordentliga kontrakt och att nuvarande hyresnivå bibehålls"

Kommentar: Ordentliga kontrakt måste menas egna kontrakt med besittningsskydd. Enligt Varbergs Bostads AB måste de som har skulder hos fogden och betalningsanmärkningar vara skuldfria minst ett halvår sedan skulden är betald för att få detta eget kontrakt. Samtliga partier i kommunfullmäktige är eniga om detta.

Vad gäller hyresnivån är den ganska låg och det finns de som vill ha det så men jag menar att finns det krav så får man räkna med något högre hyra om standard och underhåll ska skötas bättre. Vad gäller Åkaren har hyresvärden kommunen brustit i att underhålla fastigheten vilket medfört att utrymmen, lokaler i kåken inte går att använda. Detta är kapitalförstöring.

Vad vill Kommunisterna med Varbergs Bostads AB?

"Att kommunen ska bygga billiga hyresrätter, att Varbergs Bostads AB ombildas till icke vinstdrivande stiftelse, att kommunen startar ett kommunal byggbolag. Då kan vi både förvalta och bygga utan vinstkrav, för behoven, inte för vinsten."

Kommentar: Jag skulle hellre parallellt att kommunen skapade en stiftelse där hemlösa och bostadslösa kan få tröskelboende och ha någonstans att ta vägen då bostadsmarknaden inte klarar det. Det kan betyda något enklare boenden, krav mer än det basala inte kan ställas och det gäller att vara nöjd med "tak över huvudet". Varbergs Bostads AB som nyligen fått nya ägardirektiv kan fortsätta sin linje men de klarar uppenbarligen inte att kunna ta emot svårplacerade människor.
Skicka en kommentar