< div id=”header ”>< / div>

söndag 25 juni 2017

Föredömligt att lägga upp handlingar på Varbergs kommuns hemsida !


Hur många hänger med i kommunpolitiken i Varberg mer än de närmast sörjande efter midsommarhelgen?

Jag upptäcker några möten inbokade så alla politiker i Varberg har faktiskt INTE tagit semester.

Barn- och Utbildningsnämnden har föredömligt lagt ut kallelse med pdf-fil på kommunens hemsida varberg.se. De har heldagsmöte måndagen den 26 juni.

Servicenämnden är lika föredömliga med kallelse utlagd och med pdf-fil och fullständiga handlingar inte bara ärendelistan. Servicenämnden har också möte måndagen den 26 juni.

Kommunstyrelsen har en diger kallelse och pdf-fil med handlingar. Kommunstyrelsen har sammanträde tisdagen den 27 juni.

För utomstående att hänga med och även för involverade i de olika ärendena samt intresserade i de olika politiska partierna är det A och O att ha tillgång till fullständiga handlingar.

Jag hoppas för partiernas egen skull att detta fortsätter till hösten att samtliga handlingar läggs ut öppet på kommunens hemsida. Det ger ökat intresse och bättre substans när besluten ska fattas om fler blir delaktiga innan beslut är fattat.

Inga kommentarer: