< div id=”header ”>< / div>

fredag 19 maj 2017

Miljöpartiet är ett etablissemangsparti som övergivit sina grundfrågor för att sitta vid makten !

Miljöpartiet närmar sig kongress och försöker spåna lite vad som skrivs om partiet som sitter i regering men har en del motlut just nu. Fast en del kallar det gröna framgångar oftast de som inte vill se verkligheten.


Markus Holmqvist
avhoppad MP-are i Marks kommun

under rubriken "Ny Riktning eller undergång?" lägger han ut sina tankar i sin blogg.

Kännetecknande som jag delar är att dagens miljöparti känns ganska kravlöst när det satt sig i maktposition iaf lokalt. I min kommun Varberg har det med hull och hår gått in i alliansen samma som Mark´och politiken är något man formulerar allt eftersom.

Det säger sig själv att de som innehar strategiska poster har ett försprång och det byggs upp pyramider i partiet när politiken sedan presenteras när den är färdig för beslut. I Varberg är det tydligt att diskussionen ska ske i typ alliansgruppen + MP i varje nämnd innan deras arbetsutskott träffas. Frågan är när det ska ske i partiet?

Dessutom för att bara tala för Varberg är MP så tydligt involverad i alliansblocket att det helt saknar egen profil. Det har blivit ett varumärke: "Alliansen och MP" fast det lika gärna kan stå Alliansen med stöd av MP.

"Som tidigare aktiv i partiet känner jag absolut ingenting längre för partiet och dess fortsatta utveckling. En gång var jag entusiastisk och trodde att partiet faktiskt stod för en tredje väg i politiken och kunde bli det framtidsparti det en gån trodde att det skulle bli när de grundades."


Lennart Fernström chefredaktör för Tidningen Syre

Lennart F tar upp hur bilden av att asylsökande nu nåtts bland annat miljöpartiet där det handlar om att försvara välfärdstaten och hur fler människor på flykt stör vårt väldfärdsbygge som tidigare var en resurs för vårt lands välstånd. Dvs den skiljer sig inte nämnvärt från SD:s bild som grund i nutid att fler asylsökande är ett problem min kommentar.

skriver "om den enorma saknaden av ett grönt parti" i en ledare i tidningen Syre.

"Vi lever i en värld där fler tvingas ut på flykt än någonsin tidigare, men där debatten inte handlar om hur vi kan hjälpa och ge plats utan om hur vi kan skydda oss och vår så kallade välfärd från dem som flyr krig, bomber, förföljelse och tortyr. Vi lever i en tid där vi fokuserar på om unga som tvingats fly ensamma från andra världsdelar är 18 år eller yngre, istället för hur vi bäst kan hjälpa dem"

Avsaknaden av tillväxtkritik och att klimat- och miljöfrågan inte platsar in i SVT:s partiledardebatt kan ses som sveket från MP att när väl stora frågor är avförda från dagordningen som bygget av Förbifart Stockholm diskuteras laddstolpar för el i kommuner som gröna framsteg. Eller när brunkolet väl såldes av Vattenfall det gick ju inte att stoppa fast MP lovade det i valrörelsen så ägnar sig MP åt friserade siffror i en miljöbudget som det viktigaste.

"Vi lever i en tid då växthuseffekten gått så långt att vi inte vet om det går att vända utvecklingen. I en tid då miljöfrågan, trots det, inte anses värd att diskutera i SVTs partiledardebatt. I en tid då ekonomisk tillväxt anses viktigare än att leva inom de planetära gränserna. I en tid då några laddstolpar ses som framgång samtidigt som Förbifart Stockholm byggs"

"Vi lever i ett land där genomsnittsinvånaren förbrukar som om vi hade 4,2 jordklot, en ökning med ett halvt jordklot på bara de två senaste åren. I ett land vars utsläpp av växthusgaser, efter att ha minskat sedan 2008, återigen har börjat öka. I ett land där invånarnas totala utsläpp oftast döljs genom att exporten av utsläpp inte räknas med, men ständigt ökar."


Per Gahrton medgrundare av Miljöpartiet De Gröna

skriver i Tidningen Syre om "Sverige - kärnkraftens sista bastion?"´

Som boende i en kärnkraftskommun Varberg med Ringhals och även aktiv politiker i MP sedan starten med erfarenhet från koommunstyrelse och gruppledare i MP under åren 1988-1998 kan jag konstatera en enorm svängning vad gäller MP som ett antikärnkraftsparti till ett parti som nu har en uppgörelse med linje 1-partiet moderaterna. Jag har LOVAT att kärnkraften skulle avvecklas i min kommun och att den idag skulle vara avvecklad. Inte fan tror jag på miljöpartiet längre då kan jag lika gärna tro på moderaterna som styr i kommunen ihop med MP.

”Jag hade aldrig i mina vildaste mardrömmar kunnat föreställa mig att gråsossarna skulle tvinga antikärnkraftspartiet att godta förlängd kärnkraft.”

"Den 10/6 2016 rapporterade Dagens Nyheter om fempartiöverenskommelsen: ”Kärnkraftsskatten försvinner. Energiuppgörelsen ger dessutom klartecken för att bygga tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar”. Ms energipolitiske talesperson Lars Hjälmered konstaterade: ”Vi ser på det sättet till att Sverige ska kunna ha kärnkraft under överskådlig tid”.

Inga kommentarer: