< div id=”header ”>< / div>

söndag 9 april 2017

Inkludering, exkludering, segregation och integrationInkludering
(öppenhet)

Ofta något som benämns i skolan och i föreningslivet att alla ska känna delaktighet i gruppen och ges delaktighet. Det gäller också på en arbetsplats och i samhället.

Exkludering (slutenhet)

När någon/några gör motsatsen inte känner sig delaktiga i en gemenskap utan lämnas utanför och bildar egna gemenskaper med likasinnade.

Segregation (slutenhet)

När grupper blir autonoma dvs inte längre känner att de vill eller får tillhöra den större gruppen på grund av motsättningar om mål och syften.

Integration (öppenhet)

När vi själva kan välja vilken gemenskap vi vill tillhöra. Valfrihet råder och vi hittar likasinnade.

Grupper, gemenskaper, kamratgäng kan se olika ut i samhället och inte minst sociala medier har komplicerat det hela. Det är här motsättningar syns i öppen dager eller motsatsen vilka som gillar varandra.

I en skolklass i ett bostadsområde kan du vara anonym utan att visa vad du egentligen tycker och vill. Går du ut på sociala medier är du plötsligt NÅGON oavsett om du har en fejkad identitet. Det gör att många värjer sig för att lämna ut sig öppet eller visa vad de tycker egentligen.

Samhället som det ser ut idag är starkt individualiserat men det är viktigt för omgivningen att du relateras med en viss gruppidentitet. Själv tillhörde jag hela tiden ett tag gruppen "du som alltid tränar" och "du som är politiker" däremellan var jag ingenting för flertalet.

Har du dessutom ett viss ursprung brukar det alltid lysa igenom eller vissa bestämda åsikter. Men flertalet tar saker som det kommer och har kortsiktigt målperspektiv och hoppas det de gör rätt är det rätta. Det som händer i deras egen omgivning är ofta övergripande och den egna måluppfyllelsen det som gäller.

Inga kommentarer: