< div id=”header ”>< / div>

söndag 26 mars 2017

Motionärer till Miljöpartiets kongress ska inte ge order i sina motioner menar partistyrelsen och ber dem ändra


Hur hårt kan en medlemstyrd väljarkongress som röstar kollektivt och det väljs nya kongressombud varje år kunna agera gentemot en väljarstyrd riksdagrupp som väljs vart fjärde år?

Till Miljöpartiets kongress finns motioner som vill på ett bestämt sätt och står för det. Sedan är det upp till partistyrelsen att besvara motioner med ett yttrande. Nuvarande PS-styrelse vill bland annat gå in och "rätta" motioner att inte störa riksdagsgruppen.

"Stryk krav på Miljöpartiets ministrar och riksdagsledamöter. Den uppmaningen har medlemmar som motionerat till kongressen fått. Ett sätt för partitoppen att slippa undan, tycker motionärer. Kongressen ska inte ge statsråd och riksdagsgrupp order, menar partistyrelsen."

"Statsråd och riksdagsledamöter ska kräva öppnare migrationspolitik, föreslår bland andra Maini Sorri, miljöpartist från Uppsala, i tre olika motioner till kongressen i maj. Men kongresskansliet har föreslagit ändrade formuleringar. Istället för att styra hur partiets företrädare ska agera i regering och riksdag föreslås skrivningar som ”Miljöpartiet ska verka för”.

– Det är en mycket vagare formulering. Man vill ge riksdagsledamöter och ministrar fria händer för att kunna stanna i regeringen, säger Maini Sorri som sagt nej till att ändra sina motioner."

För mig är det obegripligt att gå in och ändra på redan skrivna motioner. Det finns en chans att jämka samman olika motioner och det finns kongressutskott som brukar komma fram till kompromisser ibland alldeles för vaga.

Det jag tycker är viktigt att förhålla sig till är partiprogram, valmanifest samt den överenskommelse som finns i regeringen.

Utifrån detta ges svaret redan. Men naturligtvis kan en motionär tycka att Miljöpartiet inte verkar för partiprogram och valmanifest tillräckligt i den överenskommelse som är fastlagd.

Om jag vill besvara motionen på ett annorlunda sätt än att rätta motioner är det att vid nästa regeringsöverenskommelse OM Miljöpartiet är kvar i regeringen ställs villkor som bland annat innebär en generösa flyktingpolitik exempelvis vid anhöriginvandring eller borttagande av gränskontroller samt flyktingamnesti för dem som vistats i landet under längre tid men saknar permanent uppehållstillstånd.

Inga kommentarer: