< div id=”header ”>< / div>

måndag 13 mars 2017

Jag ställer ultimatum till Alliansen + MP i Varberg. Ni får inte mitt stöd för er budget 2018 om ni inte tar med seniorkort i budgeten !


Den 13 november 2016 skrev jag i min blogg: Jag stödjer Alliansen+ MP:s budget 2017 även om jag lämnat MP.

En förutsättning var som jag bloggade om redan 27 september 2016 att Lindvallen och 50 m simhall kom med i budgeten. Det gjorde det.

Nu kommer jag att ställa ett ULTIMATUM till Alliansen + MP i Varberg. Om ni inte tar med seniorkort i budgeten inför 2018 kommer jag INTE att stödja den budget ni lägger i höst hur bra den är i övrigt.

Jag lämnade Miljöpartiet 7 september 2017 då det fanns ett totalt ointresse för de frågor jag driver och för frågor som har med min nämnd kultur och fritid att göra. Som en konsekvens av detta slängdes jag också ur alliansgruppen då de har medlemskrav i MP för att vara med i den gruppen.

Nu har det gått drygt ett halvår och jag är en oberoende politisk röst. Min motion om friare bussresor för en äldre pensionärsgrupp skrev jag ihop mec Eyistein Stig (SPI) redan under förra mandatperioden så ingen lär ju vara ovetande vad jag stått i frågan ang. fria bussresor för pensionärer.

Motionen avslogs sedermera i kommunfullmäktige efter att legat och dammat i drygt 3 år av Alliansen+MP+SD. Bifall av S+V+SPI.

Sedan går det att raljera att jag "bara" blev ersättare i kommunfullmäktige efter valet från att tidigare varit ordinarie ledamot i MP. I viss mån kan det skyllas på att MP har till övervägande del yngre väljare och ville ha en föryngring av sin lista (även jag stod bakom detta). Dock kan jag inte ge upp de frågor jag drev redan förra mandatperioden för att det kommit in yngre människor i maktställning.

Inga kommentarer: