< div id=”header ”>< / div>

lördag 11 februari 2017

Region Halland släpar efter när det gäller hållbarhet och miljötänkande !


När det gäller hållbarhet och miljöarbete så är det Värmland, Västra Götaland och Skåne som tar täten i landsting/regionerna.

Landstingen är mer hållbara än kommunerna med tuffare klimatmål, mer ekologisk mat, mindre fossila investeringar och bättre uppföljning av upphandlingskrav. Ändå är det långt kvar. Klimatanpassningen har halkat efter, engångsartiklar slängs på löpande band och ledningarna ratar miljöcheferna. Det visar den rankning av landstingens och regionernas hållbarhetsarbete som Aktuell Hållbarhet gjort tillsammans med Dagens Medicin.

Enkätdelen och Koladadelen

Jag bevakar av naturliga skäl min egen Region Halland som är den region som är sig själva närmast och som säger sig inget har att lära genom sammanslagning eller uppdelning. För mig är det en bedrövlig läsning med tanke på att Miljöpartiet ingår och har ingått i styret sedan 25 år tillbaka. Går således ej att skylla på att då satt vi i opposition.

Enkätdelen frågor med svar:

1. Har landstinget/regionen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser från sina verksamheter?

Hallands svar : 0

2. Har landstinget/regionen påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter?

Hallands svar 0 (är på gång)

3. Sitter landstingets/regionens miljö- eller hållbarhetschef i ledningsgrupp?

Hallands svar : 0

4. Har landstinget/regionen utbildat personalen i miljöfrågor under de senaste tre åren?

Hallands svar : 1

Koladadelen nyckeltal och svar:

Antibiotikaförskrivning, recept/1000 inv

Hallands andel i genomsnittet

Avfallsåtervinning i sjukhusfastigheter, andel (%) (U60551)

Hallands andel sämst av alla

Ekologiska livsmedel i landstingets verksamhet, andel (%)

Hallands andel : 28 % (grannregioner Skåne och VG ligger på 39-40%)

Energianvändning i verksamhetslokaler, kWh/kvm BRA

Halland efter Skåne och Värmland men bättre än Västra Götaland

Min uppfattning är att Halland gärna vill tala om hur bra de fungerar som egen region och då oftast nämner sin exemplariska sjukvård och hur nöjda patienterna är med den men har en del att göra på hållbarhetsområdet och miljötänkande. Miljöpartiet har inte gjort större väsen av sig utan de ledamöter som sitter med gör det av egointressen för posternas skull och inte för att driva politiken framåt.

Inga kommentarer: