< div id=”header ”>< / div>

torsdag 6 oktober 2016

Trägen vinner och Alliansen och Miljöpartiet fick till slut ge med sig om kraven på ny 50m-simanläggning i Varberg trots att den blir dyrare !


När det stod klart med ny simhall i Varberg från partierna och alliansen och Miljöpartiet bestämt sig för kostnad och längd lovordas det nu från alla håll.

Lite historik

2014

Efter valet skrev jag ett blogginlägg i november 2014 och puffade för en "simhallsutredning" som aviserats två år tidigare men aldrig tycks bli klar. Simhallen på Håsten blev alltmer sliten och frågade vad väntar man på. Jag hade ännu inte tagit plats i kultur- och fritidsnämnden som ledamot.

"Christofer Bergenblock (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, konstaterar att kommunens investeringsbudget de kommande åren redan är välfylld, men att det samtidigt inte går att dröja hur länge som helst med att bygga en ny bad- och simanläggning.

Detta eftersom Håstens simhall kommer att vara slut som anläggning cirka år 2017.

– Då måste vi ha en ny anläggning, så jag tror att vi måste sätta igång med byggnationen år 2016, säger han."

2015

Politikerna valde att låta friidrottshallen i Trönninge gå före vilket ledde till att jag tidigare på våren reserverade mig och inte kunde ställa upp på kultur och fritidsnämndens budget så gjorde även Sverigedemokraterna.

Kommunstyrelsen arbetsutskott majoritet gick in och maxade vad en ny simanläggning fick kosta och satte ett maxbelopp på 300 miljoner.

"Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande:

att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för ny bad- och simanläggning på Håstens fritidsområde

att för genomförande av förstudien avsätta 5 mnkr som hanteras enligt gällande investeringsprocess

att en indikativ investeringsnivå i förstudien uppgår till 300 mkr.

Jana Nilsson (S) föreslog en annan skrivning:

att förstudien föreslår en anläggning som med utgångspunkt från riktlinjerna är effektiv men samtidigt helt funktionellt och hållbar för framtiden för så låg kostnad som möjligt."

2016

När Alliansen och Miljöpartiet släppte på pusselbiten att dels acceptera 50 metersbana och att frångå sitt maxbelopp kunde inte annat än Socialdemokraterna känna sig som segrare.
"Sista pusselbiten som gjorde att eventuella kritiker till innehållet tystnade var att Alliansen till sist gick med på att bygga en 50-metersbassäng.
Det var något som efterfrågades av många, inte minst från föreningshåll. Men även socialdemokraterna drev den linjen hårt.
– Äntligen! Det känns fantastiskt bra att det blev en 50-metersbassäng. Det känns som om borgerligheten tillsammans med Miljöpartiet har insett vikten av att bygga för framtiden, säger Linda Berggren (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden"

Inga kommentarer: