< div id=”header ”>< / div>

tisdag 25 oktober 2016

Miljöpartiet slirar i regeringen om utsläpp av partiklar från bilar !Hur står det till med regeringens miljöambitioner när man läser detta i SvD?

"I ett läckt utkast från EU-kommissionen föreslås att bilar ska få släppa ut 50 procent mer partiklar jämfört med dagens värden när EU:s biltester görs om nästa år. En position som Sverige ställer sig bakom i de stängda förhandlingarna. Men Sverige driver också tillsammans med Spanien på för att reglerna ska försenas ett år. Sverige och Spanien vill att partikelkraven ska börja gälla först 2019 och inte 2018 som EU-kommissionen föreslår, enligt läckta uppgifter från förhandlingarna som SvD har tagit ta del av. Detta nekar dock regeringen till."

"Anledningen till att de nya testerna ska tillåta högre värden är för att biltillverkarna har blivit så duktiga på att manipulera EU:s tester att det i dag är stora skillnader mellan testvärdena och värden vid verklig körning. När testcykeln nu görs om kommer den mer likna körning i trafik och därför anser man att gränsvärdena måste höjas för att biltillverkarna ska klara testerna – den stora frågan är hur mycket högre värden som ska tillåtas."

"När SvD ville veta var Sverige står i frågan om tillåten avvikelse i de nya EU-testerna uppger miljöminister Karolina Skogs (MP) pressekreterare att Sverige ännu inte har antagit någon färdig position"

Höga halter partiklar påverkar lungfunktionen, kan bidra till hjärtsjukdom, lungcancer och är ett problem för astmatiker

Inga kommentarer: