< div id=”header ”>< / div>

söndag 23 oktober 2016

Centern i Halland splittrade om tågstopp i Värö !


Centern är splittrade när det gäller tågstopp i Väröbacka. Kommunrådet i Varberg Harald Lagegestedt (C) vill ha ett stopp i Värö för att avlasta tunnelbygget medan hans kollega Mari-Louise Wernersson (C)i Falkenberg vill inte ha något stopp alls i Värö.

"Hallandskommunerna har sedan tidigare kommit överens om att det bara ska vara ett stopp per kommun. Men det förändrades då det blev ett extra stopp i Kungsbacka kommun i och med stationen i Åsa där vissa tåg under rusningstid stannar"

"– Vi vill ha så kort restid som möjligt, det gör det attraktivt att bo i Falkenberg och ha arbetsplatsen någon annanstans. Det är väldigt viktigt för oss, säger Mari-Louise Wernersson (C) kommunråd i Falkenberg."

"– Vi ser ju ett oerhört stort behov att få till en hållplats i Väröbacka, det har vi jobbat för i många år och nu intensifieras det arbetet. Det vore bra att få den på plats för att avlasta under tunnelbygget, säger Harald Lagerstedt, (C), och kommunalråd i Varberg"

Det finns en facebook-grupp som arbetar för en Pendeltågsstation i Värö där kommer fortlöpande information vad som händer.

Inga kommentarer: