< div id=”header ”>< / div>

fredag 30 september 2016

Genombrott i klimatfrågan genom att EU-länderna ratificerar Parisavtalet !

EU ska nu gemensamt ratificera Parisavtalet och då är det en bra bit på väg att det blir verkstad av alla klimatbesluten.


"Trots den tvekan som finns från enskilda EU-länder – framför allt Polen – räknar Lövin med ett relativt enkelt beslut i dag.

- Nu finns det ett förslag på att vi ska ratificera och det finns också en särskild deklaration om att det här inte ska vara prejudicerande – att det här går fram såpass fort som det gör, säger Lövin.

Om EU gemensamt säger ja kommer Paris-avtalet att kunna träda i kraft betydligt tidigare än planerat. Kraven är att minst 55 länder som står för minst 55 procent av utsläppen ska säga ja – vilket kommer att överträffas med råge vid ett eventuellt EU-ja."

Inga kommentarer: