< div id=”header ”>< / div>

torsdag 4 augusti 2016

Tåg för pendling eller snabbtåg som swischar förbi i Varberg?Ibland förvånar det mig att HN publicerar en insändare där frågan i stort sett är avgjord. Ja den om östligt spår i Varberg för järnvägen och därmed var alla problem lösta.

Nu finns det ett östligt spår i Falkenberg så det borde kanske vara naturligt då att förorda det i Varberg ?


Om vi nu ska tro Miljöpartiet så ska det satsas på snabbjärnvägar som korsar våra större städer det lär då inte bli en järnväg som stannar i Varberg utan först i Halmstad söder och Göteborg i norr.

I vilket fall skulle isf ett östligt spår bli aktuellt men utan att stanna. Ja vad händer då med den centrala sträckningen med station i centrum? Förmodligen händer inte så mycket mer än att beslut skjuts OM detta skulle bli aktuellt här med ytterligare en sträckning för järnväg.

Målet sägs att avlasta motorvägar från onödig biltrafik och möjligen konkurrera med flyget som ett resealternativ. Det är knutet till stora satsningar som bygger på tillväxt i och kring storstadsregionerna.

Tillbaks till den lokala insändaren. Jo det blir problem hur vi än gör vi som förordar någon form av centralt stationsläge. Samma gäller Miljöpartiets förkärlek för snabbtåg som swischar förbi.

Frågan lär återkomma och inte minst bör den sätta huvudbry inom Miljöpartiet lokalt i Varberg.Är det en dyr sträckning för som förordas och hur går det ihop med snabbspårsträckning i östligt läge som inte stannar?

Inga kommentarer: