< div id=”header ”>< / div>

tisdag 16 augusti 2016

Miljöpartiet ett storstadsinriktat akademikerparti med tjänstemännen som bas!


Jag läser just nu valforskarnas bok Svenska Väljare av Henrik Oscarsson och Sören Holmberg ett gediget uppslagsverk för den som vill komma underfund med de politiska partiernaoch hur väljarbeteenden förändrats genom tid.

Jag har av naturliga skäl inriktat mig på Miljöpartiet. Ett parti jag följt genom åren enda sedan starten.

Miljöpartiet har varit ett parti som främst attraherat yngre och kvinnor.Det är inget parti som speglar väljarkåren utan sticker ut i många avseenden.

Följande grupper är överrepresenterade i valet 2014.

- uppvuxna i storstaden 19; +2
- SACO-anslutna 23; +10
- tjänstemän 44; +10
- har högskoleexamen 47; +18

företrädesvis inom inriktningarnahumaniora/kultur, estetik/design/hantverk, pedagogik och samhällsvetenskap/juridik men även naturvetenskap/matematik/data.

Mp utmärker sig i valmanskåren

större andel studerande 14; +8
större andel förvärvsarbetande 69; +9
liten andel ålderspensionärer 8; -24

Andelen kommunanställdaär är större än valmanskåren som helhet 34; +5

Varje parti har som målsättning att behålla sina väljare till nästa val men också göra inbrytningar i andra väljargrupper.

Som läget sett ut sedan valet 2014 är det i förstahand att behålla väjarna där man redan är starka som tycks vara MP:s primärmål. För någon förnyelse kan jag inte sedan valet 2014.

Inga kommentarer: