< div id=”header ”>< / div>

söndag 21 augusti 2016

Kortare arbetstid en nödvändighet - men den politiska viljan saknas!

Birger Schlaug bloggar om hur Isabella Lövin nytt språkrör i MP försöker damma av den otidsenliga arbetstidsförkortningen.Vi måste få ner sjuktalen,mer trivsel och bättre organisering inom framför allt vårdyrkena.


Kommunisten Ingemar Ericsson som jag känner väl har drivit frågan länge och inte bara dammat av utan drämmer till med att detta är en nödvändighet.

Det finns stora problem som måste lösas lokalt i förhandlingar och på politisk väg.Jag ska ange några.

- Lönesättningen måste vara sådan att anställda vill stanna kvar att inte sluta eller behöva långtidssjukskriva sig..

- Rekryteringen att komma till en arbetsplats där arbetsorganisationen känns bra och inte ryckig.Dvs att inte driva personal in i stress och onödig övertid utan hålla en grundbemanning där det finns marginaler.

-Politisk vilja som arbetsgivare avsätta pengar för att få ner sjuktalen på de mest belastade sektorerna.

Som jag ser det är det inget Miljöpartiet tycks driva speciellt hårt i de samarbeten de är invecklade i.Inte minst då det iaf här i Halland består av politiker som har politiken som försörjning och inte som ett förtroendeuppdrag att driva Miljöpartiets partiprogram.

Inga kommentarer: