< div id=”header ”>< / div>

måndag 8 augusti 2016

Konstgräsplaner sprider mikroplaster i naturen !Plastartiklar från konstgräsplaner sprids är ett gissel och finns överallt. Nu vill miljöpartisten Emma Wildstrand i Kungsbacka stoppa vidare utbyggnad av konstgräs tills det finns miljövänligare metoder att lägga gräs på. Kungsbacka har 14 konstgräsplaner.

Det är stor skillnad i Varbergs kommun där Miljöpartiet i kommunfullmäktige här svalt byggandet av konstgräsplaner utan att blinka. På "lager" i min nämnd kultur- och fritidsnämnden ligger ett antal som väntas att få byggas ut varav den beslutade planen i Väröbacka/Limabacka är uppskjuten just nu. Dessutom skall någon vid Påskbergsvallen bytas ut då den sägs vara utsliten.

Efter att läst på kan jag ändå säga att konstgräsplaner som anläggs idag är betydligt "bättre" än de första som lades även om det inte är helt bra. Frågan är vad säger vi till klubbarna som vill ha konstgräs och hur motiverar vi att det ska skjutas på när det redan finns konstgräsplaner på vissa platser?

Det är naturligtvis också en kostnadsfråga precis som det är en rättvisefråga. Men tycker det är bra att MP i Kungsbacka sätter fingret på mikroplasten. För övrigt bör det finnas underlag med en miljökonsekvensbeskrivning innan beslut tas. Politikerna får sedan göra avvägningen.

Miljöbalken, som i 2 Kap 3 § säger:
"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön".

Inga kommentarer: