< div id=”header ”>< / div>

tisdag 2 augusti 2016

#Grön Omstart , grön ekonomi och så Gekås i Ullared !


Dags för ny politikersäsong och sommaren har mest varit en intern diskussion i en grupp som heter #Grönomstart. Gruppen är tyvärr sluten för miljöpartister då de är rädda för nättroll.

En kort beskrivning om forumet #Grön Omstart en SLUTEN grupp på facebook


"#GO : FB-gruppen Grön omstart är ett grönt debattforum, ett kunskapsbaserat forum för gröna samhällsanalyser, och en reaktion på bristande delaktighet, öppenhet, transparens i den politiska sfären.
- Att påverka Miljöpartiet att skapa ett öppnare och mer transparent och demokratiskt parti.
- Att verka för en GrönOmstart; en återkoppling till den gröna ideologins kärna."


Ett TEST är det rådslag om grön ekonomi som ska hållas till nu i höst.

Blir det ytterligare en inkörsport in i det socialdemokratiska tänkandet och är det med hjälp av LO och Näringsliv en dödspatrull att ta fram något eget formulerat grönt?

Några lokalavdelningar har haft ideologidag men i ytterområdet Halland har jag inte märkt något av detta. Det var väl mest en ytlig diskussion om språkrör och sånt då i våras.

"Den ekonomiska politiken är en central del i hur vi bygger framtidens gröna samhälle. Vad innebär ”grön ekonomi”, hur ser en hållbar ekonomisk utveckling ut och vad behöver vi prioritera?
Nu har du chans att vara en del av den diskussion som kommer att ligga till grund för miljöpartiets framtida ekonomiska politik.

Några frågor som är aktuella för dagen är: Hur ser vi på arbetstidsförkortning idag och för vilka yrkesgrupper är det viktigast. Hur säkrar vi att jämställdheten stärks när vi tar fram nya ekonomiska förslag. Vilka är utmaningarna i övergången till en cirkulär ekonomi. Hur kan en grön skatteväxling utformas på ett smart sätt. Stora och spännande frågor som du som medlem nu har chansen att påverka.


Förmiddagen ägnas åt inspiration kring bland annat cirkulär ekonomi, hållbar tillväxt och feministisk ekonomi. På eftermiddagen har du möjlighet att delta i olika workshops där vi pratar mer om hur vi kan utveckla den gröna ekonomiska politiken´"Mitt synfält är 3 mil till Ullared som ligger i Falkenbergs kommun och GEKÅS går bra. Det finns t.o.m. en tv-serie som heter Ulllared. I valrörelsen var det tal om att vi kanske borde satsa på REKLAM för att nå väljarna som besöker GEKÅS. Det är ju DÄR de håller till. Det är ju de som håller upp vår ekonomi.


Inga kommentarer: