< div id=”header ”>< / div>

söndag 24 juli 2016

Varberg bör ställa sig positiv till permanenta uteserveringar !


Permanenta uteserveringar i Varberg? Ja Harrys i Varberg vill ha sin uteservering permanentad.

Jag kom ihåg när jag blev kontaktad på 90-talet av krögare som ville ha uteservering hur de skulle gå till väga. Det var en fråga för dåvarande tekniska nämndens arbetsutskott att ta ställning till som de hade under delegation hur gatuutrymmet fick användas.

Viktigt då var att räddningsfordon kunde komma fram på gatan , att handikappades intressen tillgodosågs, att grannar blev hörda då det befarades en större frekvens besökare med mer buller från näringsstället samt längre öppettider.

Uteserveringar då tillhörde den enkla varianten och inte på samma sätt som blivit fallet idag
. Ett trendbrott blev när Stadt fick bygga till en "bula" bort på Kungsgatan vilket i princip var en tillbyggnad. Det beslutet togs i byggnadsnämnden och bara folkpartiet och miljöpartiet gick emot då det var ett avsteg mot byggnadens karaktär.

Uteserveringar är populärt i Varberg inte minst på sommaren där man vill sitta ute fast skyddat. Mycket har anpassats för att så ska bli fallet öppettider har förlängts och tillhör en del av turiststaden Varberg.

Jag tycker det inte bör finnas hinder att förlänga säsongen med permanenta uteserveringar där det är möjligt och ställer mig positiv till begäran.

Varberg är och kommer att ha turismen som viktig näring i framtiden och vi som håller till i centrum och bor där ser därför ingen anledning att bråka såvida det inte handlar om förvanskning. Men det som är tillåtet på sommaren bör också tillåtas på vintern.

1 kommentar:

Mikael Sjögren sa...

Ja, varför inte, undrar man.