< div id=”header ”>< / div>

lördag 4 juni 2016

Jag är för 100 % fossilfritt och att begränsa överkonsumtionen !


Jag fick frågan om det här med energianvändning. Det har med kärnkraften att göra, om vi ska bygga ut älvarna om vi ska begränsa olja, kol och gasanvändningen.

Jo jag är fundamentalist som inte tror att sol och vind ja ens biobränslen kan ersätta något som jag kallar överkonsumtion.

Jag tror heller inte någon slags generation 4 på kärnkraftens område kan vara lösningen eller att använda kärnkraftsavfall som nytt bränsle för att utvinna ny energi.

Det är viktigt också att det finns mångfald att inte låta världens energiresurser ligga på ett fåtal länder att kunna styra och multinationella bolag ska kunna styra världen.

Fortsatt kärnkraftsproduktion ställer KRAV att vi till slut inte bara ska ta hand om avfallet utan också ta fram det egna uranet. Eftersom jag är mot kärnkraft är jag för noll kärnkraftverk då jag levt i en tid då vi hade noll kärnkraftverk.

Med anledning av att Miljöpartiet vill starta något rådslag om grön ekonomi vill jag redan nu fastslå vad jag står ideologiskt.

Det finns inget utrymme för mig att förorda fortsatt ökad tillväxt men naturligtvis tycker jag att 100 % fossilfritt är bättre än fossildriven energianvändning. Naturligtvis är jag också för ett samhälle utan någon kärnkraft alls.

Om nu någon som kallar sig grön vill kompromissa om ovan är det inte jag. Jag kompromissar inte som Miljöpartiet bort min ideologi för maktens skull.

Inga kommentarer: