< div id=”header ”>< / div>

fredag 1 april 2016

Varbergs kommuns hemsida en lathund för politiskt intresserade !


Varbergs kommun har ändrat sin hemsida.Jag använder den mest för politisk information förutom det som jag får som förtroendevald på Good Reader.

För utomstående kan det vara svårt hur man klickar sig fram.Det gäller att först klicka sig fram till hemsidan.

Uppe till höger finns en kolumn som kallas kommun och politik.

Till vänster finns en meny där jag tycker det intressantaste är möten,handlingar och protokoll.

När det är sammanträden står angivet
under sammanträdesdagar.

Under de olika nämnderna finns ofta kallelser ca en vecka innan och protokoll
läggs ut ca två veckor efter ett möte.

Allting som kommer upp i kommunfullmäktige kommer dessförinnan upp i kommunstyrelsen som bereder ärenden dit.

Ofta är ärenden delegerade inte bara till enskilda nämnder utan i sin tur till olika enheter i dessa nämnder. Det finns också utskott t.ex. socialnämnden ett socialt utskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar också som budgetberedning.

Kommunfullmäktige måste alltid ta upp de motioner som läggs i kommunfullmäktige.Dessutom tas målinriktningar och styrdokument av kommunfullmäktige och budgeten som styr pengatilldelningen till nämnderna i kommunen.

Inga kommentarer: