< div id=”header ”>< / div>

lördag 20 februari 2016

Vilka ska basinkomst omfattas av?

I Christian Engströms bloggserie om basinkomst finns vissa frågor om vilka som ska omfattas och vilka som idag inte kan hänföras till normalbefolkningen där alla normalt är satta i arbete..

Christian Engström har förslag själv på detta

Basinkomst med åldersgräns 19 år som start för basinkomsten

Pensionärerna har redan basinkomst

Alla ska innefattas inte bara de som är svenska medborgare dvs de som bor i landet Sverige.


Frågan om basinkomst är inte lätt men vad gäller yngre förutsätter vi att dessa är i studier till de åtminstone klarat en gymnasieutbildning. Jag har själv tagit studielån på 200.000:- för att i vuxen ålder få ett gymnasiebetyg. Frågan är om inte denna skulden ska avskrivas då det anses vara en grundförutsättning?

Pensionärsgruppen är stor och kostsam. Men det är då man automatiskt får en (bas)inkomst och slipper arbeta men alla gör inte det av olika skäl.

Så har vi gruppen som bor och vistas i Sverige men inte råkar vara svenska medborgare. De bör ju också ha rätt till någon form av försörjningsnivå dvs basinkomst.

"Vi har runt 740.000 människor som bor permanent i landet men som inte är svenska medborgare. Det gäller alla från (relativt) nyanlända flyktingar som just har fått permanent uppehållstillstånd, till finnar som har bott här i decennier men som har velat behålla sitt finska medborgarskap. De finska medborgarna är den största gruppen. De är 60.000 personer.

De här människorna omfattas av socialförsäkringssystemen idag. Om basinkomsten ska kunna ersätta (åtminstone vissa av) de systemen, måste basinkomsten omfatta även de människor som saknar svenskt medborgarskap. Vi vill inte att någon som bor i Sverige ska behöva svälta ihjäl på våra gator, och det gäller alla, vare sig de har svenskt medborgarskap eller inte."

Inga kommentarer: