< div id=”header ”>< / div>

onsdag 6 januari 2016

Interpellation gällande Pendeltågsstation i Värö !


Denna interpellationen lämnades in på sista kommunfullmäktiges sammanträde det gamla året 2015 och kommer att besvaras på det nya året på första kommunfullmäktiges sammanträde 2016. Gott nytt pendelår !

Interpellation gällande Pendeltågstation i Värö


Pendeltågstation i Värö har diskuterats i många år och för att en sådan ska bli trafikmässigt gångbar bör det finnas ett reseunderlag.

Just nu görs en fördjupad översiktsplan som omfattar Norra Kustområdet inklusive Värö och i dagsläget något oklart var själva stationen kommer att placeras.

Trafiksträckan genom Hallandsåsen är nu klar att trafikeras vilket innebär en massiv satsning på spårburen trafik på Västkustbanan. Norröver finns pendeltågstationen genom Åsa i Kungsbacka kommun.
..
Tunnel och dubbelspår genom Varberg står i startgroparna att börja anläggas
.
Jag vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).

När i tiden kan en pendeltågsstation räkna med att bli klar i Värö?


Om nu inte Trafikverket visar något intresse för en pendeltågsstation vilka påtryckningsmedel har kommunen för att visa att man menar allvar med en station i Värö?


Pierre Ringborg (MP)

Inga kommentarer: