< div id=”header ”>< / div>

onsdag 13 januari 2016

Flyktingfrågan och Kärnkraftsfrågan lär bli vårens huvudfrågor !


Stefan Löfven befinner sig i spagat: Invandring och sextrakasserier fördel Åkesson, Jobben fördel Anna Batra-Kinberg lägre trösklar på arbetsmarknaden, bostadsbristen fördel Björklund enklare regler kortare handläggningstider vid bygglov.

Läser man också Tomas Ramberg (Ekot) kommer en del positioner att bli intressanta

Flyktingfrågan

"Nu står sex av åtta partier bakom en politik som försöker hålla asylsökande borta från Sverige. I olika nyanser står s-mp-regeringen och fyra oppositionspartier för åtgärder som är avsedda att minska invandringen. Bara Centern och Vänsterpartiet förespråkar idag en politik som liknar den som nyss var den officiella linjen."

Min kommentar: I höstas var SD ENDA OPPOSITIONSPARTI mot en "sjuklöver" som stort bakom allt vad gäller migrationspolitiken. För MP framstår det också som ett problem då dessa var det mest profilerade partiet som motpol till SD inför valet.


Kärnkraftsfrågan


"När S-MP-regeringen tillträdde trodde många att Miljöpartiet skulle få svårt att klara hem att ens påbörja en avveckling av kärnkraften. Men ganska snart stod det klart att kärnkraftsägarna själva sköter den saken. Elpriset har gjort att kärnkraften blivit olönsam och avvecklar sig själv.

Till en början handlade det bara om att stänga ett par reaktorer men nyligen hotade statliga Vattenfall att klappa ihop hela sitt återstående kärnkraftsprogram om inte riksdagen ordnar en skattelättnad. Och inte ens då kan bolaget garantera fortsatt kärnkraft eftersom det grundläggande lönsamhetsproblemet inte är skatten utan elpriset"

Min kommentar : Moderaterna främst gör en jättegrej av effektskatten fast det var de som genomförde den. Regeringen höjde effektskatten marginellt vilket inte centern skulle gjort men heller inte satte sig emot. Splittring således att kunna agera som samlad opposition mot regeringen också då DÖ-överenskommelsen innebar att regeringen måste komma överens med V och ville exkludera SD.

Inga kommentarer: