< div id=”header ”>< / div>

fredag 22 januari 2016

EU:s flyktingpolitik på väg att kollapsa !


EU:s flyktingpolitik är på väg att kollapsa och Sverige är med i EU.

Ska Dublinfördningen gälla eller inte? Alla inser nog att alla som kommer till Sverige inte är flyktingar enligt detta begrepp alltså behövs något annat som enar medlemsländerna.

"Kommissionen vill ersätta de tillfälliga, och hittills misslyckade, flyktingkvoterna i EU med ett permanent system.

I framtiden skulle alla människor som söker skydd i EU tas emot vid EU:s yttre gränser och sedan skickas till de olika EU-länderna enligt en särskild fördelningsnyckel för att ansöka om asyl där.

En konsekvens av ett sådant system skulle också vara att den nuvarande Dublinförordningen försvinner
.

Enligt Dublinförordningen ska flyktingar ansöka om skydd i det EU-land dit de först ankommer, men en sådan regel behövs inte om alla asylsökande fördelas vid ankomsten.

Kommissionens förslag ska komma i mars och om detta blir det ännu en strid. Tyskland och Sverige står bakom kommissionens tankar, men många andra länder, med Storbritannien i spetsen, vill absolut ha kvar Dublinförordningen."

Inga kommentarer: