< div id=”header ”>< / div>

tisdag 15 december 2015

Motion att begränsa zonsystemet för bussresor i Varbergs kommun !


I dagens HN står det om mitt förslag till begränsning av busszoner till två stycken i varbergs kommun.
"Pierre Ringborg (MP) föreslår att zonerna för busstrafiken i Varbergs kommun minskas från fyra till två. I dag tillhör exempelvis Kungsäter en zon, Skällinge en annan, Grimeton en tredje och Varberg en fjärde. Biljettpriset skiljer sig åt beroende på hur många zoner som man reser genom. Pierre Ringborg (MP) menar att han vill göra det enklare att resa kollektivt och att ett tvåzonssystem i kommunen skulle bidra till det."

Motion om begränsning av bussresor till två zoner i Varbergs kommun

Busstrafiken i Varbergs kommun är uppdelad i fyra zoner. Det ska vara attraktivt och okomplicerat att färdas med buss.
Det är alltid svårt med gränsdragningar och fördelar med att ha flera zoner vad som helt enkelt kallas rättvist.

Kommunen vill också göra det lätt att ta sig fram med cykel och begränsa bilåkandet där det går om det finns vettiga alternativ. till biien. Kollektivtrafik eller dyr taxi är för många det enda alternativet för många.

Kostnaden är en aspekt, rescomfort en annan och om man använder buss hur bussarna går en tredje. Ett sätt att göra kommunen rundare är därför att begränsa zonindelningen till två.

Hallandstrafiken är huvudman för länstrafiken och det är inte oviktigt vad kommunen själva har för synpunkter.

Jag hemställer att kommunfullmäktige må besluta

att hos Hallandstrafiken hemställa att en zonindelning inom Varbergs kommun begränsas till två zoner.


Pierre Ringborg (MP
)

Inga kommentarer: