< div id=”header ”>< / div>

tisdag 10 november 2015

Att återupprätta Dublinförordningen krävs samordning inom EU !


Asylsökande ska nekas inresa tycker M

Nu pratas mycket om Dublinförordningen och vad säger den?

I stort sett detta:

"I Dublinförordningen finns en uppräkning av de grunder som gör att ett land kan bli ansvarigt för att pröva en ansökan:

Om den asylsökande har familj i något EU-land

Om den asylsökande har beviljats uppehållstillstånd i eller visum till något EU-land

Det EU-land som den asylsökande kom till när hen reste in i EU (dvs. när hen passerade en yttre gräns), alternativt om den asylsökande har uppehållit sig i något annat EU-land efter inresan i mer än fem månader

Det EU-land där (den första) asylansökan lämnats in.

Advokatförbundet sågar Moderaternas förslag:

"Moderaternas utspel om att avvisa personer som, efter att ha vistats i ett annat EU-land söker asyl i Sverige och att många riksdagsledamöter verkar beredda att överge grundläggande mänskliga rättigheter, som asylrätten.

– Det är mer förvånande eftersom man har anledning att förvänta sig att ett tidigare maktbärande parti inte ska komma med förslag som inte bara strider mot konventioner och lag, utan också är ogenomförbara, säger Anne Ramberg generalssekreterare i Advokatförbundet"

Det finns också praktiska hinder som inte är uppbyggda heller för stängda gränser.Det måste vara organiserat.

I vilket fall tror jag det bästa är om man vill återupprätta Dublinförordningen är att det görs på EU-nivån.Det håller inte med enskilda stater som stretar åt olika håll.Det krävs samordning.

Inga kommentarer: