< div id=”header ”>< / div>

torsdag 24 september 2015

Fri invandring för att bygga Sverige eller för att skydda flyktingar?


Ordning och reda i flyktingpolitiken och ordning och reda i begreppen.Det är något jag och UCHCR och jag är överens om. Att Miljöpartiet anses som ett lealöst parti och förespråkar fri invandring är en annan sak.

Sedan är ju också om invandringen vem är den till för? Deras skull eller våras.

Parlör
Flykting – Enligt FN:s Genévekonvention definieras flykting som följande: en person "som befinner sig utanför sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan förförföljelse på grund av hans/hennes ras, nationalitet, religion, politiska uppfattning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan eller, på grund av sin fruktan, inte vill begagna sig av sitt hemlands skydd"

Asylsökande – En person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Hen har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan. Alla asylsökande är inte flyktingar, då migrationsverket bara räknar personer som får stanna i Sverige på grund av flyktingskäl som flyktingar.

Kvotflykting – En utländsk medborgare som före hen kommit till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan organiseras och betalas av Migrationsverket.

Nyanländ – En person som har fått uppehållstillstånd i Sverige, blivit kommunplacerad och fått svenskt personnummer. Personen är alltså inte längre asylsökande och har fått rätt att stanna i Sverige. Under två år kan en nyanländ ansöka om etableringsersättning
.
Källor: FN, Migrationsverket, UNHCR, Försäkringskassan.

Inga kommentarer: