< div id=”header ”>< / div>

tisdag 1 september 2015

Budgeten i Varberg gäller skolor och förskolor men inte latriner till EU-migranter !


Ny månad nya spekulationer. Det är nu nästa budgetarbete förbereds och lokalt ser jag inget avgörande i kommunfullmäktige innan november i Varberg. Då ska budgeten tas inför nästa år och S skilja ut sig att det är de som är oppositionen på riktigt.

Fast när man hoppas på regeringen så är det väl rödgrönt som styr politiken? I BUN verkar det som S är de som sätter ribban sedan kommer Allianspartierna snällt efter och kryper till korset.

I varje fall är det politiskt känsligt att sätta skolor på landsbygden på undantag och undrar om inte centern varit lite påtryckare i alliansgruppen också?

Samförstånd råder inom det mesta och ska man leta upp en riktig skitfråga är det om de tillfälliga uppställningar av husvagnar på kyrkans mark som bebos av romer.

Fram till nyår är det sagt och nu vill man ha bidrag från kommunen att få upp en latrin i anslutning. Ja kanske också extra sopkärl för skräp ska väl slängas någonstans.

Att man fick tillfälligt lov är att kyrkan stod för dusch och hygienmöjligheter så det är kyrkan som får se till att det är snyggt och prydligt i området.

Jag hade en bekant som under en tid satte upp sin husbil på ett område där en välvillig granne ombesörjde med el under en tid och inte långt ifrån ett ställe där gas kunde köpas. Toabesök fick göras i husbilen eller utanför.

Vederbörande var hemlös och sökte aldrig erforderliga tillstånd. Det var lite på eget bevåg. Egen inkomst fanns i form av förtida pension.

Vad gäller romerna är de i en speciell sits och bör kanske som grupp behandlas speciellt.I det individualiserade Sverige passar de liksom inte in i systemet. Här behandlas allt personligt och under sträng sekretess. Men det är intressant när barriärer bryts dock gör inte fördomarna det om denna folkgrupp så lätt.

Vilka andra ser det som "naturligt" att bo i husvagnar?

Inga kommentarer: