< div id=”header ”>< / div>

torsdag 30 juli 2015

Ge Byggnadsnämnden i Varberg bakläxa angående uteserveringarna !


Okey Byggnadsnämnden i Varberg om uteserveringar. Jag stödjer ett enklare regelverk än vad ni beslutat. Det verkar som HN:s ledare gör det också.

Detta är vad jag skrivit på facebook angående uteserveringar:
"Jag var en av dem som en gång i tiden gick ut med att vilja tillåta uteserveringar på gatorna i Varberg.Då handlade det om framkomlighet, öppettider och om det uppfattas som störande. Nu har byggnadsnämnden satt regler som närmar sig tillåtlighet vid altanbyggande. Trots att dessa byggs upp och rivs ner efter säsong.
I början var inte ens byggnadsnämnden inblandad mer det som idag är hamn- och gatunämnden kallad tekniska nämnden och avgjordes i stort sett av presidiet.
Efter att läst förslaget förstår jag varför FP och SD gått emot. Det är alltför detaljerade regler och en nitisk nämnd har ägnat sig åt detaljstyrning. De var dock inte så nitiska när det gav tillstånd till den fula bula en serveringsyta som byggdes vid Varbergs Stadshotell en äldre byggnad som kraftigt förfulat intrycket på hela Kungsgatan.
Byggnadsnämnden borde ges bakläxa åt förslaget att krångla till det för krögarna kommande säsong och hoppas det bildas kraftig opinion som ger politikerna huvudbry.
Det är bra att någon överhuvudtaget vågar ge till känna en annan ståndpunkt än det samlade styre i Varberg som ger ett intryck att alla från vänster och höger egentligen tillhör samma parti. Det gäller generellt i alla nämnder i Varberg."

1 kommentar:

jeanette sa...

Japp, håller med till fullo. Varför krångla till ett redan vinnande koncept....