< div id=”header ”>< / div>

tisdag 30 juni 2015

Baktala inte basinkomst Fridolin !


Jag lägger idag in ett inlägg som är publicerat i tidningen SYRE som handlar om respekten för den diskussion och de beslut som fattades på Miljöpartiets kongress som handlar om basinkomst.

Inläggets författare Martin Jordö MP, Göteborg

Basinkomst är en stor fråga inom Miljöpartiet, trots att partiets ledning inte vill låtsas om att det är så. Men siffror från MP-kongressernas omröstningar talar sitt tydliga språk, skriver Martin Jordö från Miljöpartiet i Göteborg.

Jag är inte den som söker konflikt, jag har som miljöpartist högt förtroende för partiets ledning och ser samarbete som vägen framåt även för progressiva frågor som basinkomst.

Men jag blir upprörd när ledande förespråkare vinklar fakta eller driver en egen linje. För det är vad jag upplever att Gustav Fridolin gör i en intervju i Expressen (19/6) när han omtolkar MP-kongressens beslut om att utreda basinkomst till ett sätt att ”bli av” med en fråga och väljer att ta upp det som något han är missnöjd med.

Kongressen avslog inte basinkomst med ”bred majoritet”. Samhällsekonomiska utskottet röstade igenom det med cirka 80 procent majoritet. Det var 15 ombudsröster ifrån att MP skulle driva basinkomst som politiskt krav (104 mot 134). Att MP skall verka för en statlig utredning av basinkomst gick igenom med 153 mot 94.

Vid kongressen 2013 så försvann ordet medborgarlön från partiprogrammet med en rösts marginal. Skrivningarna lämnades i övrigt orörda med ”alla som saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på, oavsett vilken inkomst man har haft tidigare”. Ingen MP-kongress någonsin har aktivt tagit ställning mot basinkomst som långsiktigt mål.

Allt detta sker utan någon större kampanj eller medietryck i frågorna. Det är MPs kongressombud, våra direktdemokratiska representanter som ständigt röstar för basinkomst. För de tror på den gröna idén om makt över tiden och för att de ser att dagens trygghetssystem är uppbyggt för en värld som inte längre finns. Många av dem tycker att det är en del av MPs politik redan i dag.

Fridolin verkar fast i tanken om ”medborgarlön” som ska ersätta alla andra bidrag. Den visionära tanken som MP drev på 90- och 00-talet. Men missar att den moderna debatten om basinkomst är så mycket bredare.

Fridolin kanske inte vill se hur nära MPs förslag om gemensam socialförsäkring (”arbetslivstrygghet”) är basinkomst. Eller hur det senaste året både Piratpartiet och Feministiskt Initiativ fattat beslut rörande basinkomst. Han kanske inte ser att Facebook-sidan Basinkomst=Medborgarlön passerat 10 000 följare eller att 8 av 25 av MPs riksdagsledamöter kampanjade för personkryss 2014 med basinkomst som valfråga.

Möjligtvis är Fridolin inte fullt insatt i hur basinkomst fungerar redan i dag till exempel i Alaska med naturresursdelning eller i Brasilien som fattigdomsbekämpning. Han tar upp att finska regeringen driver på för försök med basinkomst, men avfärdar det ändå utan resonemang. Han kommenterar inte varför Europas andra gröna partier driver basinkomst som politik med rekordresultat i Finland och Storbritannien.

Framförallt så finns det en väg framåt där man söker samförstånd istället för att gå ut i media och svartmåla partiets egna politik. Visst kommer Fridolin och andra få svara på frågor både om vad de är missnöjda med efter kongressen, och på frågor om basinkomst. Men den nu inslagna linjen kommer inte att leda framåt till en vettig intern diskussion och riskerar att skada partiet.

Det är väldigt viktigt att ledningen för ett parti respekterar sin kongress, och att representera besluten som tas där på ett korrekt sätt och inte ägna sig åt sina egna tolkningar.

Jag hoppas Fridolin och andra sätter sig ner och tänker efter innan de svarar på fler frågor kring vår politik kring basinkomst. Och söker lite mer kunskap i frågan. För det här är vår fastlagda politik och den förtjänar bättre öde än att baktalas i kvällspressen.

Läs mer på Facebook-gruppen Miljöpartister för basinkomst

Inga kommentarer: