< div id=”header ”>< / div>

fredag 1 maj 2015

Det bästa 1:maj talet i Varberg hölls aldrig !


Mitt förstamajtal ! (talet fick inte plats eftersom arbetarrörelsens dag i Varberg var partipolitisk och jag tillhör inte S, V eller KP)

Kamrater, arbetarvänner ni som har jobb och saknar jobb eller har gjort era dagsverken.
Landet har fått en ny regering som för exakt samma dåliga politik som den förra. De tror fortfarande på arbetslinjen som om världen inte förändras.
En stor del av arbetarklassen står utanför jobben idag och många saknar riktig LÖN, många går onödiga pseudokurser som inte leder någon vart, andra i pysselsysselsättningskommitten för att dagarna ska gå.

Arbetsförmedlingen kostar samhället onödigt mycket pengar för att garantera de som är anställda där jobb. Att kontrollera och placera men de har bara ett visst antal jobb att förmedla som läggs på självbetjäning.
De broschyrer de producerat går att hämta via datorn.

Kamrater vi ser ett nytt samhälle forma sig där ett stort antal av oss blir onödiga, Vi saknar språket, vi är i fel ålder, vi saknar adekvat utbildning, vi bor på fel ställe och vi är skavanka vi är helt enkelt betraktade som odugliga. Ständig arbetsträning vill bara utreda om vi har arbetsförmåga men leder ingen vart.

Kamrater det finns två lösningar på samhällsproblemet arbetstidsförkortning att vi delar på lågstatusjobben och att vi inför någon form av medborgarlön. I övrigt bör basinkomst för alla införas och skatter på arbete växlas mot det som hotar vår miljö, läggas på energi och onyttigheter.

Kamrater in ett samhälle ska alla ges samma möjligheter och rättigheter ges till alla oavsett inkomst, ålder, kön, etnicitet och handikapp. Tro inte på låtsasregeringar som alla för samma ‪#‎DÖ‬ -födda politik att inte vilja förändra mer än i marginalen. Det är bara genom att vi själva agerar som vi åstadkommer verklig förändring.

Tack för att ni läste och lyssnade det var så lite så !

Pierre Ringborg
Avvecklad arbetarklass och obstinat opinionsbildare

Inga kommentarer: