< div id=”header ”>< / div>

lördag 25 april 2015

Nej jag kommer inte att underkasta mig Alliansen i Varbergs prioritering att friidrott går före simhallen !


Vad är det för typ av samförståndspolitik som pågår i Varberg? Varför kräver alliansen total underkastelse i ett samarbete i majoritet av miljöpartiet?

Vad jag förstår är det för att S eller SD inte ska få vågmästarrollen i de nämnder och i styrelser samt i kommunfullmäktige.

Men när gamla alliansen är så eniga med S att de nästan bedriver gatlopp mot MP-representanter undrar jag om det inte gått för långt. Majoriteten är säkrad och i stor majoritet också när jag YRKADE avslag i senaste kultur- och fritidsnämnden i EN fråga.

Skriftlig reservation anmäldes vilket lämnas in tisdag nästa vecka.

Rätt som det är har mediadrevet satt igång. Nu gäller det att spåna ut om avvikaren har stöd av sitt parti och det innan reservationen lämnats in.

Krokodiltårar skvätts bland alliansen som inte anser det är riktigt att förstöra samarbetet på detta viset. Trots att kassaskåpssäker majoritet redan är säkrad när ärendet sedan når kommunfullmäktige.

Ut lockas gruppledaren från miljöpartiet ja det finns två att dementera att det inte är partiets åsikt som finns i kultur och fritidsnämnden en reservation som inte lämnats in när HN ringt upp, samt betonar att det inte finns någon erinran i ärendet som ska fram till kommunfullmäktige.

I HN säger gruppledaren för MP att detta inte diskuterats i partiet trots att kommunstyrelsen tog beslut 24 juni 2014 med uppdrag av förstudie med något som kan liknas vid ett idrottscentrum i Trönninge utanför Varberg på skoltomten med möjlig utveckling.

Jämför då uppdrag att göra en förstudie som just pågår när det gäller en simanläggning i bostadsområdet Håsten där garderingar lyfts fram.

"– Vi är glada att alliansen plus MP på något sätt har tagit sitt sunda förnuft till fånga och insett att det måste göras en kostnadsutredning för en 50-metersbassäng innan man säger nej, säger Linda Berggren, vice ordförande i nämnden.
– Vi har lyssnat in de åsikter som finns, inte minst från föreningslivet, om en 50-metersbassäng. Det här är inget beslut om att det kommer att bli en sådan, utan om att vi ska utreda frågan, säger Christofer Bergenblock (C), ordförande i nämnden."


När detta ärende kommer fram till beslut har säkerligen samma konstellation säkrat majoriteten i en samförståndslösning men i den här frågan lovar jag bifall.Jag kommer INTE att yrka avslag men troligt är att S och Alliansen enar sig att gå fram med två varianter och där är jag alliansen trogen.

Inga kommentarer: