< div id=”header ”>< / div>

tisdag 13 januari 2015

Centerpartister går som katten kring het gröt för att förklara decemberöverenskommelsen !Ledande centerpartister i Halland hyllar decemberöverenskommelsen. De OGILLAR således att alliansens budget gick igenom och att en rödgrön regering får administrera den då det bröt mot "praxis".

Politiken det viktiga

För mig är det politiken som är det viktiga inte vilka som stödjer eller inte motsätter sig den. Nu kom regeringen till genom att dels regeringsöverenskommelsen tydligen inte var särskilt bra förankrad i riksdagen utom hos de inbördes sörjande. Dessutom ett snabbt ihopkompromissat dokument utan särskilt lång förberedelse. Det har ju alliansen varit desto mer - förberett.

Jag tycker liksom Miljöpartiet tyckte en gång att det var majoritetsregeringar man skulle vara med i om det ska bli politik av det. Att för första gången gå in i en oklar minoritetsregering med oklart underlag och dessutom göra en överenskommelse med alliansen för att undvika nyval låter lite märkligt. Men med sex ministerposter i bagaget inte så konstigt.

Det saknas gröna ståndpunkter i överenskommelsen exempelvis klimatet, miljön eller skolan för att jag ska vara helnöjd men tycker själva principen är fel att bygga på block och minoritetsregeringar. I övrigt är det väl S som ska vara nöjdast för Alliansen är det inte samma som före valet då många ministrar trätt tillbaka och ett nytt gäng är på väg fram.

Lokalt gör vi annorlunda

Lite märkligt ändå är att en av undertecknarna till centerartikeln är en av de jag ska samarbeta med i en majoritetskoalition: Harald Lagerstedt. I Varberg var det heller inte förberett att MP skulle ingå i en grönallians. Dokumentet som hålls internt men syns i budgeten inför 2015 hade heller ingen riktig demokratisk process innan det godkändes. Förhandlingarna hölls internt.

För Miljöpartiets del var det att nå maktens kärna och att under fyra år lyckas få igenom ett antal punkter och på ett tidigt stadium komma med inspel. För alliansen del i Varberg var det att få med sig en räddningsplanka nu när SPI inte räckte till.I praktiken står SPI med sina två mandat närmare alliansen än vad MP gör i Varberg liksom SD som står helt utanför.

Alliansen har lång väg att gå

Nu blev det inget extraval också en ordning som inte kanske har praxis då SD inte funnits med innan. Men klart är att så länge MP är med i maktens centrum och så länge det sker en oförändrad invandringspolitik kommer SD att ständigt vara det enda oppositionspartiet med V som en "dark horse" då de inte ingick i decemberöverenskommelsen.

Centerartikeln går som katt kring het gröt att tala om detta utan hänvisar till demokrati vilket ett nyval hade varit just - demokrati folket får välja. De vill inte heller tala om MP:s inflytande eller de frågor SD står för. Inte heller erkänna alliansen i högsta grad beroende av SD för att överhuvudtaget få igenom någonting.

Enligt Jan Björklund (FP) kommer oppositionen att fira triumfer nu och blockera rödgröna tokidéer eller tvinga regeringen till alliansöverenskommelser iaf inte ändra på av alliansen tidigare fattade beslut.

Alliansen har en lång svår väg att gå och jag är övertygad om att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsätter sin vandring att kopiera det de själva tycker är bra hos alliansen för att täta igen.

Frågetecken blir hur stort inflytande Vänsterpartiet kommer att få gentemot regeringen? I det fallet är det obefintligt i Varberg där det finns en klar majoritet men också partier som kan stötta upp. Frågan är om inte Vänsterpartiet i Varberg kan kalla sig det ENDA oppositionspartiet här i Varberg efter höstens val. SD gör sitt yttersta men de är i grund och botten ett närstående parti till alliansen.

Inga kommentarer: