< div id=”header ”>< / div>

fredag 19 december 2014

Fördel Alliansen inför extra valet gäller bara att hantera SD och det lyckades man med under förra mandatperioden!


För mig är politik logik. För politikerna är politik ideologi, försörjning och känsloutspel. Men om allting läggs upp logiskt så förstår man åt vilket håll det barkar och vad man vill väljarna ska dra. De främsta medlet för att det ska råda jämvikt är medierna. De gör så att det uppstår balans likväl som det uppstår obalans när politikerna blir känslomässigt styrda. De politiska partierna är helt i händerna på såväl gammelmedia som sociala medier. Får de bestämma själva är allt bra som det är bara de har sina givna uppdrag i fållan byggda på sina hierarkiska system men rubbas det uppstår oron.

Om vi ser det nuvarande politiska läget så här:

Alliansen 40,5
Rödgröna 42,4

Sd 14,3
Fi 1,8

Följaktligen råder ganska stor jämvikt mellan "blocken". SD som i realiteten står utanför har en stark lutning åt allianshållet men det erkänner inte alliansen för ingenstans finns något etablerat samarbete. F! är ganska givna de "tillhör" den rödgröna planhalvan och finns dessutom i den socialistiska gruppen i Europaparlamentet.

En röst på SD är ganska säkert en röst för att BLOCKERA främst V och MP. Där finns motpolerna till SD:s politik. En röst på F! är en röst för (röd)rödgröntrosa om de finns representerade. Gör de inte det kallas rösten för bortkastad men har ändå en opinionsbildande effekt då dessa röster faktiskt kan avgöra om rödgrönt blir större än alliansen i visst parlamentariskt läge. F!:s röst är framförallt bra om den används representativt att BLOCKERA SD.

Vad kommer att hända framöver?

Utan att gå in på enskilda partier i blocken som är kommunicerande kärl vad gäller väljarströmmar så kommer SD och F! att spela huvudrollen i kommande val. Alliansen har ett genidrag med att man nu ställer upp med Anna Kinberg-Batra som KVINNLIG statsministerkandidat och ev Annie Lööf som vice vad har rödgrönt att sätta emot? Nej patriarket lever vidare om man inte har något som bryter med Stefan Löfven. Det skulle isf vara Margot Wallström.

Alliansen har att ösa ur SD som har fullt med borgerlig politik bara det att den mest är relaterad till vad M och KD står för men där finns möjligheter att hämta hem röster till alliansen för att få övervikt i kommande val.

Rödgrönt har lättast att decimera F! i extra valet då dessa inriktar sig på 2018. Alltså bör bortkastade röster i valet 2014 stärka det rödgröna blocket kanske främst V som står utanför regeringen.

Jag tror med ganska stor säkerhet och med relativt kort fram till valet med i stort sett oförändrade listor att väljarna tänker logiskt. Rödgrön majoritet uteslutet möjligen om F! hade haft chans att komma in i riksdagen och lägga till lite rosa nyans. Att V varit välkommet in i regeringen då hade funnits möjligheten.

Alliansen som egentligen inriktat sig på valet 2018 har en stor förändring internt och kan inte komma med en repris. Dels omformas laget och nya talespersoner kommer till. Dels gäller det att stå fast vid politiken där rödgrönt anses splittrade politiskt. Helt uppenbart är att S och MP inte funnit formerna och också har svårt att avvärja att man är i högsta beroende av V för att få igenom sina förslag.

SD kommer att spela någon form av vågmästarroll i utpressningssituationer men står i realiteten till höger i svensk politik. MP tillåts spela maktroller så länge det finns bastant borgerliga majoriteter för att blockera genuint gröna förslag. Det politiska läget är ganska givet och en förändring är att väljarna återställer läget som det var före valet 2014 och att alliansen återkommer i regering med ett restaurerat gäng som vill ha ordning och reda samt administera sin egen politik.

Inga kommentarer: