< div id=”header ”>< / div>

onsdag 10 december 2014

Det saknas en nationell hemlöshetsstrategi och politiska företrädare som kan stå för detta !

Jag har funnit en anledning till att vilja kandidera på en riksdagslista: Det saknas en nationell hemlöshetsstrategi, det saknas ett bostadsdepartement även om det finns en bostadsminister. Det saknas helt enkelt muskler att ta sig an bostadsfrågor inklusive hemlöshetsfrågor på ett mer strategiskt sätt.
De politiska partierna har inte de "hemlösa" som främsta grupp att fiska aktiva hos direkt. De drar heller inga röster i val snarare tvärtom de "skrämmer" de som redan har sitt på det torra som ska kompromissa politik med andra i politiska partier som har sitt på det torra. Det är ingen hit att värna om hemlösa och utsatta grupper.

"Hemlöshet innebär inte bara avsaknad av tak över huvudet. Flera vetenskapliga studier har visat att de hemlösa har svårt att utnyttja sina medborgerliga rättigheter, som att rösta i allmänna val, ta del av samhällsinformation och så vidare. Deras handlingsförmåga är mer begränsad än för oss andra. De får stå ut med förnedrande myter och stereotyper, och möts ofta av myndigheternas orimliga krav och bestraffande åtgärder. Få har någon anknytning till den ordinarie arbetsmarknaden. Avsaknaden av bostäder gör att de i praktiken är utestängda från den. Hemlösa är alltså en mycket sårbar grupp, inte bara fysiskt utan också politiskt."

Jag hann iaf förra valperioden att slänga in en motion som tog upp om hemlöshet i det lokala perspektivet. Jag konstaterar dock att det var en enda talare på budgetmötet i Varberg som tog upp hemlösa i talarstolen: Inger Karlsson (S) som ville anslå 500.000 till en tjänst för detta ändamål.

Hemlösa saknar alltså en röst i styret i Varberg då ingen av de styrande partierna gick upp och bemötte Inger. Jag är andre ersättare och kan inte göra så mycket mer från bänken och jag såg inget i majoritetens budget som gav henne gensvar heller.

Återigen finns det då ingen på Miljöpartiets riksdagslista som kan tala för "hemlösa" i Halland. Möjligtvis skulle det vara den blivande minister vi hade på besök här Mehmet Kaplan (MP)som numera är bostadsminister och Stefan Nilsson (MP) härstammad från Varberg men stockholmspolitiker som kom in tack vare att MP fick ministerposter. Men ingen direkt från MP:s hallandslista. Jag stod på riksdagslistan inför valet 2010.

Vad ska förmå den väljare som värnar utsatta att rösta på politiker och kryssa någon i en valkrets som inte finns som värnar just dessa frågor? Nej det går inte. När riksdagsledamöterna kommer in i riksdagen får man vara nöjd att partiet får just någon ledamot från valkretsen och sedan ska vederbörande placeras in i något lämpligt utskott.

16 januari ska listorna vara klara och det är många frågor som ska få sin plats hos de olika partierna. Jag konstaterar att 75% brukar rösta som listorna är utformade och är nöjda med det. Men 25% vill av någon anledning markera med kryss. Jag tillhör de 25% som inte är nöjda med att Miljöpartiets lista i Halland saknar någon som talar för hemlösa och bostadslösa. Det finns det däremot i Varberg. Jag finns ju på den MP-listan men det räcker inte.

Inga kommentarer: