< div id=”header ”>< / div>

fredag 10 oktober 2014

Socialt utsatta grupper är livegna vad gäller bostäder i Varberg!


En motion jag författat om bostadspolitisk strategi för utsatta grupper är på väg fram i hanteringen i Varbergs kommun. Vi har ett problem att hyressättningen inte är optimal att det då finns "lägre standard"-lägenheter till lägre hyra som förr och som också är skattemässigt missgynnat.

Tyvärr tror jag många hellre väljer att ha "eget" framför att bo med slavkontrakt i och för sig högre standard men på nåder. Alla klarar inte det men de som genomgått ekluten borde av ekonomiska skäl ändå ha någonstans att bo än mer än "tak-över-huvudet". Många bor redan tillfälligt och temporärt och finns inte i hemlösestatistiken. Många bor alltför länge i sina uppehållstationer och kommer inte vidare.

Vad är lösningen i Varberg? 1) Romerna som tigger får biljett hem betald av kommunen och några av dem återvänder efter en tid och ersätts av folk från samma by som prövar lyckan här. 2) Flyktingar/ ensamkommande flyktingbarn placeras där det tidigare var "sluss" för socialt utsatta grupper som inte tillåts flytta in där. 3)Sociala kontrakt ca 100 stycken finns som "stöd" för att överhuvudtaget få tak-över-huvudet men är ett stelbent system där alla möjliga bakas in i samma kategori och det finns prioriteringar bland dem med "behovsprövning" och "kriterier".

Hyresgästföreningen är inte till för OSS. De är till för dem som redan bor och har som främsta mål att hålla hyrorna nere, få sina krav tillgodosedda om boendemiljön och i stort sett människor som är nöjda med hyresrätten som form. De vill ha god service antingen genom bostadsbolagen, hyresvärdar eller på annat sätt.

Jag är beredd att medverka genom EGET ansvar för trivsel, skötsel, städa trappor, sköta grönytor med växtlighet och hjälpa mina grannar. Något som ofta sköts EXTERNT om det är frågan om sociala kontrakt. Det i sig gör dig mindre värd då du är en "andrahands"-hyresgäst kanske med förbud mot husdjur och inneboende. Där de (socialen) fråntagit dig besittningsskydd och dylikt. Där kontraktet kan sägas upp med kort varsel och du kan bli satt på gatan utan ersättningsbostad.

Många som bor i "sociala kontrakt" har alltså i princip socialtjänsten som hyresvärd med den granskning och de skyldigheter detta innebär. Vidarekontraktet beror på vem det är bundet av. Varbergs Bostads AB som är kommunens eget bostadsbolag skiljer sig idag inte mer än att de har ett ansvar att upplåta lägenheter visst antal till "sociala kontrakt". Har du skulder får du inte något eget kontrakt innan du varit skuldfri sex månader sedan du blivit av med skulden.

MARKNADEN dvs privat finns också och det är en SKYLDIGHET hos dem med sociala kontrakt att undersöka den saken innan man kommer ifråga för socialt kontrakt. Med en bostadsmarknad som består av kontanter, några grupper barnfamiljer och pensionärer skyddade med bostadsbidrag så är det bostadsköer på 8-10 år i Varberg. Förturerna blir då omfattande.

POLITIKERNA nästan samtliga partier driver frågan att bostadsbyggandet ska öka men vem som ska betala är en svårare fråga. Varbergs Bostad vill nu höja hyrorna kraftigt för att kunna expandera. Det politikerna inte vill säga offentligt blir nu att politikernas egen VD får tala klarspråk vad som gäller.

SJÄLV vill jag ha en marknad där det tyvärr blir en blandning av fattig och rik, men där verksamheter kan sprängas in i det vanliga boendet. Tror att det man förlorar i "toppstandard" med service ändå kan fungera med sociala boenden där trivseln är avgörande.

Att boendet ändå kan göras energisnålt och miljöanpassat då mycket av dagen ändå ska kunna tillbringas där man bor och verkar. Mer om detta i kommande blogginlägg. Just nu är det KAOS som råder på bostadsmarknaden i Varberg och för många finns ingen marknad alls på grund av sin egna prekära situation att det i stort sett handlar om uppgivenhet och att många där redan gett upp. Det hjälpte inte med en lapp i valet.

Inga kommentarer: