< div id=”header ”>< / div>

onsdag 6 augusti 2014

Politikerna lovar billiga hyresrätter fast med ena handen vill de höja hyrorna i sitt eget bostadsbolag i Varberg!

Hyresgästföreningen vill att hyresvärdarna tar ansvar och inte höjer hyror för folk har "inte råd att bo". Migrationsverket vill att kommunerna tar ett ansvar för de som har beviljats permanenta uppehållstillstånd kommer inte ifrån sina asylboenden. Väljarna vill att politikerna sätter fart på byggandet och bygger fler BILLIGA hyresrätter..

Politikerna gör som väljarna vill och lovar en massa bara de blir valda sedan struntar de i det som utlovats. Problemet är när media ställer en massa floskelfrågor som oftast är något ledande blir det floskelsvar tillbaka. När kommunpolitiker ska svara vad partierna vill vad gäller boendefrågor är det oftast något som inte tas i kommunfullmäktige utan någon annanstans. Möjligen att vi skriver avtal med Migrationsverket och tar på oss vår andel.

Men det här med att utlova fler hyresrätter? Möjligen kan byggnadsnämnden och fullmäktige godkänna byggnationer som är förenliga med översiktsplan, bebyggelsestrategi och detaljplaner. Men i övrigt är det floskler. Den som bygger bestämmer väl själv vad för upplåtelseform som är tänkt att vara. Åtminstone gjorde grannfastigheten det när det blev hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter medan ett helt kvarter nedanför valde att bygga bostadsrätter och där förekommer garanterat inga asylsökande.

Om kommunen vill styra finns det kommunala bostadsbolaget. Men det ska ju utsättas för konkurrens vad gäller markanvisningen av andra aktörer. Dessutom finns numera en markanvisning att byggs det i stan ska det byggas på landsbygden också. Kan det bli billiga hyresrätter då? Det bör rimligtvis fördyra byggprocesserna men samtidigt bli en bättre fördelning mellan stad och land än enbart förtätningen där alla vill bo.

Nu finns det fler kategorier som inte tillhör gängse marknaden. Romer som tigger, missbrukare som får placeras, ungdomar som studerar och inte har råd, skuldsatta som är blockerade i bostadskön, äldre och psykiskt funktionshindrade med särskilda behov. För vem ska "billiga hyresrätter" vara till för? Det finns boendestöd, bostadsbidrag och olika former av skydd som ska värna den enskilde. En rik pensionär ska den bo lika billigt som fattigpensionären? Jo men då brukar utgå bostadsbidrag för den sistnämnde.

Att bygga billigt eller bygga om eller vad? Varför inte satsa på fler nischboenden med olika typ av funktioner? Nej det går inte på grund av att regelsystemet styr också efterfrågan på hur vi vill bo. Hade mer kollektiva former gynnats så hade vi bott så. Men vi ska helst bo så själva som möjligt inte att alla ska få plats. Nej lokalpolitiker kan bara utlova boenden där jobben finns inte bara billiga boenden. De ska betalas av någon också och helst den enskilde eller staten tror jag. De med socialbidrag vill man inte hjälpa till sociala kontrakt så de får bo i "normala boenden" det blir FÖR DYRT fast kommunerna äger sina bostadsbolag till 100%. Jag VET som själv nu bott i sex år i ett s.k. övergångsboende som kallas "tak-över-huvudet"

Inga kommentarer: