< div id=”header ”>< / div>

fredag 22 augusti 2014

MP i Varberg får inte vara rädda att ta för sig då vinner vi valet!

Studerat lite listor och förutsättningar inför vårt lokala val i Varberg. Styrkor och svagheter hos de olika partierna. Visst sköljer rikstrenden ner på lokal nivå och alltid nån uppifrån som ska styra målgrupper och vad vi ska föra för lokal politik.Men ändå är det de lag som ska väljas in som sedan kommer att gälla i lokalpolitiken och inte riksorganisationerna.

Eftersom jag själv står som nt 6 på miljöpartiets lokala lista måste jag dels se internt mina egna chanser att bli invald samt partierna runt om vad de har att matcha upp för att möta den gröna anstormningen som förväntas då vi lokalt fick 15% i EU-valet och blev näst största parti. Ja med lite hjälp av kompetenta kandidater från annan ort naturligtvis.

Jmfr vi med C som i förra valet blev tredje största parti räknar jag dem som ett renodlat landsbygdsparti här lär de inte ha en suck i valet i STADEN då MP har flera kandidater i stan men garderar med en etta strax utanför stan som ska rädda MP från att vara ett renodlat stadsparti. C har också en styrka med tre kompetenta ordföranden i kommunala nämnder vilket ger dem extra tyngd där.

Folkpartiet ligger svajigt till. Det saknas egentlig förnyelse på deras lista medan miljöpartiet tvärtom antagligen vill förnya för mycket.Mellan ettan och mig har vi i stort sett bara nykomlingar. FP:s topp fyra är folk som varit med om inte i fullmäktige så i nämnder sammantaget många år med kunskap och erfarenhet.

Närmast skulle MP kunna jämföra sig med KD som satsar med en erfaren kvinna på topp och därefter nykomlingar. Dock är inte Roger Kardemark fd ksauledamot en gång lika nedpetad på listan som mig.Å andra sidan är det mer skjuts i MP och jag bör lättare komma in eller bli ersättare. KD tappar sitt toppnamn från förra valet vilket kan dra ner framgången.

Så har vi då Vänsterpartiet som jag tycker saknar profil i Varberg och deras lista är också ganska ortodox.De lär gå fram i valet men frågan är hur många mandat de bärgar hem. De hade väldiga svårigheter att få en fast grund med pålitiligt manskap med mycket avhopp. Å andra sidan har de en bra lista med många namn att matchas mot miljöpartiets juniorlag som har yngst medelålder av samtliga partier som ställer upp.

Jag tar inte med SD och SPI i min jämförelse inte heller maktbärande partier som S och M som lever i en annan värld att vilja dominera politiken i Varberg och sätta alla andra i skuggan. Vad jag tycker är oväsentligt det är väljarna som avgör. Det brukar inte vara stora förändringar lokalt utan det är mindre förskjutningar som brukar ske. Men MP borde i rimlighetens namn göra ett kanonval annars blir inte minst jag besviken med tanke på att vi haft ett mycket bra upplägg med minimala resurser.

Inga kommentarer: