< div id=”header ”>< / div>

lördag 23 augusti 2014

Martin Öberg profilkandidat på miljöpartiets listor i regionen och på kommunlistan i Varberg!

HBTQ. Miljöpartiet accepterar inte diskrimineringen av homo-, bi-, trans- och queerpersoner (HBTQ). Vi är stolta över att just ha fått högst betyg av alla partier i RFSL:s HBTQ-granskning. Men vi är inte nöjda med hur frågan hanteras av regeringen. Det är dags för varmare politik.

Jämställdhet och jämlikhet. De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt, ännu. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

Hav, vatten och fiske. Havet är jordens största plats för liv. Hittills har världens ledare blundat för överfiske och utsläpp. Vi ska öppna deras ögon och genom internationellt samarbete göra haven friska igen.

Psykisk hälsa och ohälsa.

Ur hans artikel som blev spridd på nätet:

"Jag heter Martin Öberg. Ja, jag vet, jag ser inte ut som en Martin Öberg. Det har sagts mig förut.
Det tycks vara viktigt för många att berätta att jag avviker, att det är något fel i min svenskhet. Att komma ut som bög var en barnlek jämfört med att komma ut som svensk.
Jag berättar det här för att ni tror att det inte finns någon rasism i Sverige. För att det har kommit enkätundersökningar som visar att svenskar blir mindre rasistiska. Och att segregationen och det hårdnande samhällsklimatet inte kan kallas rasism, utan handlar om kulturskillnader och integrationssvårigheter.#
Artiklar som nämner Martin :Sveriges radio, Hallands Nyheter, Miljöpartiet

Inga kommentarer: