< div id=”header ”>< / div>

söndag 24 augusti 2014

Kandidat nr 6 på Miljöpartiets lista i Varberg PRIORITERAR skolan som VIKTIGASTE VALFRÅGAN !

Jag kommer som kandidat att PRIORITERA att skolfrågorna kommer upp som en av de viktigaste frågorna i valet i VARBERG. Därför behöver Miljöpartiet lokalt ha insyn i någon form i BARN- och UTBILDNINGSNÄMNDEN. Ett parti som säger sig ha SKOLAN som en av de viktigaste frågorna bör absolut se till att få representation i denna nämnd.

MP:S PLAN FÖR SKOLAN NATIONELLT

Detta vill Miljöpartiet göra för skolan under de första 100 dagarna om de tar plats i regeringen.

Rekryteringsstrategi
Tillsammans med SKL, Skolverket och de lärarutbildande lärosätena vill partiet utarbeta en strategi för att få fler att söka sig till läraryrket bland annat med särskilda satsningar på speciallärare och lärare i naturvetenskapliga ämnen.

Höjda lärarlöner
Rekryteringsstrategin ska innehålla statligt medansvar för höjda lärarlöner.

Introduktionsår
Skolverket ska få i uppdrag att garantera alla nyblivna lärare ett första år med en erfaren lärare som mentor.
Införa rot-avdrag för skolan
Statens myndigheter ska ta fram en modell för avtal med huvudmännen om upprustning så alla undervisning senast 2020 kan ske i klimatsmarta, moderna lärmiljöer.

Reglera förskolans gruppstorlek

Införa läsa-skriva-räkna-garanti
Skolverket ska få i uppdrag att ta fram för arbetet i förskolan och fram till årskurs 3.

Bemanna skolbibliotek

Stärka de estetiska ämnena
Alla gymnasieelever ska få läsa minst ett estetiskt ämne, och alla barn ska få tillgång till kommunal kultur- och musikskolan oavsett var man bor.

Skolkommission
En kommission med yrkesverksamma, den pedagogiska forskningen och politiken ska ledas av utbildningsministern och ha mandat att ompröva de stora skolreformerna som gjorts de senaste decennierna.

Fasa ut tidiga val
Högskolebehörighet ska vara regel i alla gymnasieprogram. Komvux och folkhögskola ska ha tillräckligt med platser för att ge möjlighet för vuxna att lära och lära om.

Stoppa vinstjakten
Alla friskolor ska ha regler som säkerställer att offentliga medel till skolan återinvesteras i skolan.

Skola och utbildning. Eleverna behöver mer tid med sina lärare. Och lärarna behöver bättre förutsättningar och högre lön.

Miljöpartiet vill i VARBERG


Miljöpartiet vill

servera mat som tillagas på plats och från grunden i de kommunala verksamheterna

satsa på barn och ungdomar med särskilda behov genom att tidigt sätta in åtgärder som leder till att de klarar sin skolgång

ge lärare gott om tid till undervisning och elevsamtal samt förberedande av lektioner
möjliggöra kommunalt självstyrande skolor

Inga kommentarer: