< div id=”header ”>< / div>

fredag 4 juli 2014

Miljöpartiet i Varberg vill ha en varmare och grönare politik!

1. Bör kommunalskatten höjas? Varför/Varför inte?
Det finns inget egenvärde i höjd kommunalskatt, det är dock viktigt att Varberg utvecklas konkurrenskraftigt i grön riktning. Med befolkningsökning och utökat byggande kan inflyttning och omflyttning fortsätta och således kan totala skatteintäkten öka utan att kommunalskatten höjs.

2. Vilken lokal fråga är viktigast?
Vi vill göra Varberg varmare och grönare. Det är en generell men mycket viktig hållning och innebär att vi prioriterar hälsa, miljö och lika värde framför traditionell ekonomisk tillväxt. Vi ser hellre hållbar utveckling.


3. Vilken kommunal verksamhet vill ni i första hand satsa mer resurser på?
Skolan. Genom tillagningskök och resurser till elever i behov av särskilt stöd.
Vi har länge drivit på för lokala tillagningskök vilket behöver resurser, vi har satsat på det i våra budgetförslag utan gehör i fullmäktige. Under 2014 har några fått prova lokalt tillagningskök med gott resultat.


4. Hur bör stadskärnan i Varberg utvecklas?

Stadskärnan ska genomsyras av grön harmoni och kreativitet. Det ska vara en njutning att vara i staden där trafiken är lugn och genomtänkt. Gång och cykeltrafikanter dominerar bilden. Stadskärnan lockar människor att mötas i Varberg.


5. Hur vill ni utveckla landsbygden?
Ökat stöd till bygdelagens organisering, vilkas signaler om behov och idéer till lösningar, bättre ska tillgodoses. Det handlar oftast om skola, vård, transporter och dagligvaruhandel som behöver finnas rimligt nära. Bredband i hela kommunen likaså.


6. Vilket är det viktigaste projekt som bör genomföras i Varberg under kommande mandatperiod?
Hela västra delen av staden med tunnel, hamn och ny stadsdel är en spännande möjlighet för Varberg att utvecklas i grön riktning med. Att det sker med maximal delaktighet av befolkningen är en förutsättning för framgång.
Ett mindre men viktigt projekt är att inrätta marina reservat.


7. Bör blockpolitiken luckras upp?
Miljöpartiet har aldrig eftersträvat blockpolitikens låsningar vilken står för förvaltande och tröghet. Framtidens Varberg ska vara tillgängligt och öppet för förändring på ett sätt som blockpolitiken inte tillåter, därför måste dödläget brytas - det löser förmodligen väljarna på valdagen i höst.

8. Varför ska man rösta på er i kommunvalet?

Vi vill göra Varberg varmare och grönare.
Miljöpartiet är ett parti som har rötter i miljö och jämställdhetsrörelsen.
Vi ser frågor i ett långsiktigt hållbart perspektiv, vilket gagnar oss alla.
Det visar sig också att vi påfallande ofta ser kloka lösningar långt innan andra gör det. Mat, energi och jämställdhet är exempel.


9. Hur arbetar ert parti med att få fler unga att engagera sig i politiken?
MP Varberg tar stöd av våra två organ Grön Ungdom och Gröna Studenter, vilka har stort inflytande på mp:s politik, för att föra ut politik bland ungdomar och unga vuxna. Aktiviteterna spänner från att anordna diskussionsforum till att utföra torgmöten till att laga mat tillsammans.

Inga kommentarer: