< div id=”header ”>< / div>

torsdag 24 juli 2014

Hjälper ett vinstförbud att klara kvalitetssäkrad vård, skola och i omsorgen?

Vänsterpartiet vill som bekant ha vinstförbud inom välfärdssektorn. Enligt V har 9 miljarder runnit ut i form av vinster i välfärden. S och MP pressas hårt från vänster att göra något åt detta.

Från den ena ytterligheten till den andra ytterligheten i vinstförbudsfrågan.Enligt entreprenören Dan Olofsson i DI vill han ha svar på fyra frågor av Sjöstedt vilka alla är ganska intressanta. Om nu 9 miljarder i vinster inte flyter ut vid ett vinstförbud lär nämligen en hel del företag och riskkapitalbolag göra det.

Allting är inte svart och vitt vad gäller olika företag inom vården, skolan eller omsorgen. Det finns bra och det finns dåliga men valet ligger oftast hos den
enskilde att kunna välja rätt om det finns något val vill säga.Det är ju här politikerna kommer in och ställer kvalitetskrav som ska uppnås och då är det inte säkert att ett vinstförbud generellt är rätt metod att stärka just den kvalitén.

Här nedan de frågor Dan Nordell ställer i Dagens Industri till Jonas Sjöstedt.

Det är oklart vad det är för organisatorisk form på den verksamhet Vänsterpartiet tänker sig. Det enda klara är att de inte får dela ut någon vinst. För att väljare ska kunna avgöra realismen i Vänsterpartiets förslag är det rimligt med svar på följande som rör frågan om huvudmannaskap:

Förluster: Alla som drivit verksamhet vet att man inte alltid gör överskott. Förluster och brist på likviditet kan uppstå. Personalen torde inte ha resurser eller vilja att finansiera detta när de inte får något överskott under år med vinst. Banker vill inte finansiera riskkapital (ägarkapital). Jag kan inte se någon annan part än det offentliga. Och om så är fallet måste också det offentliga ha det avgörande inflytandet och kunna byta ledning etc när det inte fungerar. I praktiken blir det samma sak som en offentlig verksamhet. Så Jonas Sjöstedt: Vem ska stå för eventuella förluster? Vilka befogenheter har den part som ska täcka upp förlusterna?

Investeringar: Alla som utvecklat verksamhet vet att man först måste så innan man kan skörda. Om en skola startas från noll behövs kapital under de första åren innan man får ett överskott. Om en välskött skola vill expandera behövs också investeringskapital. Den gängse finansieringen här är att det som är mest riskutsatt får ägarna stå för, medan bankerna vill ha säkerheter för sin del. Så Jonas Sjöstedt: Menar du att den statliga banken SBAB också ska stå för riskfinansieringen, utan att ha något ägande? Om inte, vem ska annars göra det?

Helheten: De privata välfärdsbolagen omsätter storleksordningen 100 miljarder kronor och har ett sysselsatt kapital på ett antal tiotal miljarder kronor. Det är således uppenbart att den miljard av skattebetalarnas pengar som Vänsterpartiet tillhandahåller via SBAB endast kommer att stå för en marginell del av den nya finansieringen. Så Jonas Sjöstedt: Har du finansiering för helheten och hur ser den ut?

Utmaning: Både äldreomsorgen och skolan kommer att kräva betydande personaltillskott framöver. För mig underlättas detta om både offentlig och privat sektor tillför investeringar till olika initiativ, främjar medarbetarnas engagemang samt utvecklar en mångfald när det gäller pedagogik, vårdmetoder etc. Avslutningsvis Jonas Sjöstedt: Vi har en stor demografisk utmaning. Varför blir det lättare att lösa denna utmaning om vi dessutom ska ta bort de väl fungerande privata välfärdsbolagen?

Inga kommentarer: