< div id=”header ”>< / div>

fredag 27 juni 2014

MP Varberg har EXTRA ÅRSMÖTE 13 juli!
Jag vet inte vilken profil Miljöpartiet i Varberg tänker ha inför valet. Om det är profil att tillhöra regnbågsblocket där jag tror mig veta att F! inte ställer upp lokalt och där PP inte heller gör det. Vänsterpartiet har en traditionell profil i Varberg lite lätt ortodox men märks ganska lite i varbergspolitiken.

Men det finns röster att hämta om man ägnar sig åt röstmaximering. Väljer man å andra sidan att ägna sig åt minoritetsamarbete i de gamla blocken stärker det de som redan sitter i sina maktpositioner. Det blir ingen förnyelse. Möjligen kan ett samarbeta med alliansen möjliggöra att MP lyfts upp en nivå. I samarbete med S och V att S tillåts dominera och de tar "genvägen" med samarbete med borgarna i arbetsutskott och genom sina vice ordförandeposter.

Jag vet i dagsläget inte vilken väg MP Varberg väljer men det är kallat till EXTRA ÅRSMÖTE den 13 juli en söndag kl 14.00. Då ska en valberedning utses. Dock är listan klar sedan länge.

Inga kommentarer: