< div id=”header ”>< / div>

måndag 16 juni 2014

Dags att bryta upp arbetslinjen och testa något nytt!

Arbetet ger hälsa och välstånd.Ja läs detta om antiarbetslinjen under tiden står Öresundstågen stilla och jag vet inte hur folk tar sig till sina arbeten då? Men än har inte jorden gått under.Robotsamhället och datoriseringen rationaliserar i allt högre takt och många yrken blir onödiga om 20 år och vad ska komma till?

Mycket kan göras i hemmet och på språng och robotrevolutionen har rationaliserat inte bara vår vardag där vi kan ha kontakt med fler utan att behöva mötas, få information kors och tvärs på enklare sätt men där det betalda arbetet ifrågasätts som givet till viss plats och på visst ställe. Rutinjobb kan ersättas av robotar och allting kan lagras via data.

Trygghetsystem och välfärdssystem är uppbyggt på ohanterliga, opersonliga dinosauriers typ Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialbyråer som bygger på kontroll, utredande och är tämligen ineffektiva i sin verkningsgrad i förhållande till hur mycket pengar som snurrar i systemet. Moderaternas arbetslinje börjar att ifrågasättas.

Om nu kostbara projekt får tummen upp så är finns det all anledning att undersöka vad som händer när projekten upphör och efter låt säga fem år efter. Att dutta och ditta, laga och lappa är hela vårt skolsystem med ständiga förändringar, misslyckade utbildningar och personer som snurrar runt ett antal varv där någon och några får betalt i en meningslös flyttillvaro men där det saknas kvalitativa utvärderingar.

Själv har jag haft en coach från 6 mars 2013 till maj 2014 utan någon som helst kvalitativ uppföljning utan någon som helst målsättning som utmynnat i mäster skräddare det bidde en tummetott. Det behövs göra långsiktiga analyser och viljeinriktningar men också dokumentation vad som händer.

Om det istället bildas bemanningspooler av s.k.övertaliga personer i kommunerna kan man därifrån få en kunskap av behovsrekrytering adekvata lämpliga utbildningar och därigenom avveckla dinosauriernas monopol där handläggare har tryggade jobb medan offren flyger runt i ett ingenmansland om man inte själv har förmågan att bryta sig loss. Stöd med garanti behövs således som leder någon vart med tidscheman.

Lägg därtill en statligt utformad medborgarlön som utgör basinkomst där viss del ska vara obunden samt en del bunden att visa upp mer förmåga för att få del av något mera där man underställer sig vissa krav. Inget parti har hittat denna vägen mycket beror på att fack och arbetsgivare ska reglera vad som är avtalat och vad som är lön. Således utgör dessa med tryck på de politiska partierna att utgöra en broms för de mest utsatta då allting bygger på en förlegad arbetslinje där allt fler ställs utanför normerna.

Inga kommentarer: