< div id=”header ”>< / div>

fredag 24 februari 2012

Gräsroten tycker till om lärare, tågsatsningar och mp:s toppstyrning!


I mitt förra blogginlägg (22/2) skrev jag om MP:s snurrigheter från en annan horisont där jag befinner mig. Bl.a. fixeringen vid lärare och jag erkänner att lärarna är en "låglönegrupp" samtidigt finns det utbildningsföretag som tjänar skjortan och då menar jag inte friskolor utan dem som nischats att coacha överblivna arbetslösa och som ska matcha arbetsmarknadens krav. Allting är marknadsstyrt idag och det är väl endast Vänsterpartiet som har en motsatt uppfattning att så ska det inte vara och så ska det inte bli. Att gå in och lägga fokus för en grupp är att glömma andra grupper kring skolan. Det var ett av min syften med mitt förra blogginlägg samt de skolor som inte är "lönsamma" men där det ändå finns lärare som har en tjänst och tyvärr en sämre lön sett till andra yrkesgrupper.

Vad gäller frågan om SJ har jag uppfattat miljöpartiet som SJ-kramare och också i den frågan tagit ställning mot regiontrafiken som tar de korta sträckorna. MP har ju avsiktligt koncentrerat sig på att vara ett parti för storstadens tillväxt och många pendlar från mindre orter till storstaden.Resenären väljer naturligtvis tåg som har bemannade servicekontor på boendeorten framför ett SJ som drar in samma service. Resenären väljer också tåg som går på de tider man vill åka och att det är förmånligt.MP menar att regiontrafiken tjänar på detta då det sägs gå till subventionerade bolag (Öresundstågen).

I ett inlägg i HN har centerpartistiske riksdagsmannen utvecklat en kritisk debattartikel i HN som riktar sig mot MP:s försök att skära pipor i vassen. I TRAFIKBLOGGEN skriver Ulf Nyström om SJ:s turer i sin planering att återkomma med massiv styrka först år 2013. Det har i lokalbladet HN satt igång en debatt men då innan varbergsborna vet att det enda som ska ske här är en stor utbyggnad av ett dubbelspår så småningom som är lokalt omstridd.

Kontentan när jag bloggar som en gräsrot är att jag endast tar del av nätmedia och MP har obefintliga egna rapporter från regional och lokal nivå som kan kallas öppen. Jag uppfattar miljöpartiet som ett parti som styrs från riksdagsgruppens uppfattningar och värderingar samt en allt för snäv partistyrelse. Jag tror att MP nu nått zenit i opinionen och får vara glad om man upprepar sitt valresultat från 2010 då MP öppet deklarerade sig som ett rödgrönt parti.

1 kommentar:

JT sa...

Bra att hr Ringborg belyser svagheter – allrahelst MP – av mej kallade G – som jag nu ser som de viktigaste krafterna inom det etablerade, politiska etablissemanget. Ska väl medge att vi i X län har mycket seriösa, engagerade och motiverade G-politker som håller rätt kurs. Kan inte säga hur det står till regionalt för övrigt, men på riksnivå finns mycket kvar att bevisa. Utan att se mej själv som fanatisk så vill jag ha upp diskussioner om 6-timmars arbetsdag, ungdomsarbetslösheten, den usla grundskolans reformering, lärarnas löner och arbetsvillkor och friår. Valde dessa för att de har starka, gemensamma nämnare. Jag är själv inte SJ-kramare längre, då SJ = Statens Järnvägar inte längre finns. Med tappad helhetskontroll över järnvägen har vi förlorat möjligheten till effektivitet som fordras. Det KAN gå att få en järnväg som klarar tungt och skrymmande gods, men inte som klarar person-, post- och paketbefordran i framtiden. De senare har helt andra krav på transporter. Se http://korta.nu/NyKollektivtrafik