< div id=”header ”>< / div>

måndag 30 januari 2012

Att leda eller förleda det är frågan!


En som upptäckt att S skaffat en betongsosse till ledare är Maria Wetterstrand. I övrigt är det glest med kommentarer från MP-leden. Då menar jag inte icke-medlemmen Schlaug som slår på en annan betongsosse som också är ledare:gruppledare.

Att metallare får ledande positioner som kommunråd är inget ovanligt.Har själv en sådan som kommunråd(Jana Nilsson,Varberg) och det har ofta varit i strid med andra LO-förbund men där Metall gått segrande ur striden. Det borde stå utanför allt tvivel att olika rörelser ofta skolar starka ledare politiskt. Det är lite skillnad att vara skolad ur Metall och t.ex.komma från ett lokalt SNF. Det handlar om förhandlingsvana, erfarenhet från arbetslivet och också att ha haft en motpart i sitt uppträdande.

Om nu någon frågar vad syftet är med att välja rent fackliga ledare så finns det en absolut förankring kring huvudintresset.När ska Svante Axelsson och Mikael Karlsson exempelvis från SNF välja att bli partipolitiska? En intressant idé när man får ta ställning i allehanda frågor man helst inte vill ta i med tång.Då får man drevet på sig.

Inga kommentarer: