< div id=”header ”>< / div>

fredag 4 mars 2011

Jag avslöjar språkrör och partisekreterare i miljöpartiet!

Min grunduppställning är GUSTAV FRIDOLIN  och MIKAELA VALTERSSON som nya språkrör med ANDERS WALLNER som partisekreterare. Att jag sen tror att Mikael Damberg blir S-ledare är en annan sak.

Eftersom jag inte trodde på rödgrönt heller och fick rätt kan jag tro på något som är i linje med vad jag tror kommer. Jag tänker inte hymla om att de idéer som samtliga kandidater till språkrör och partisekreterare är användbart i  det NYA miljöpartiet som är mer grönt än rödgrönt. Speciellt vill jag framhålla Mats Pertoft som står för liknande värderingar som jag och har erfarenheten som krävs men bär då få uppdrag centralt som kan göra nytta där det behövs.

Miljöpartiet kommer att domineras av generationen mellan 25-35 dvs de som "lyfte" det nya miljöpartiet som också blev mer modernt, stadscentrerat, globalt, flexibelt och jag befarar att fler hoppar av partiet om det inte finns de som vill framhålla de med erfarenhet som kan stävja när partiet ska balanseras på en viss nivå och INTE BARA en viss riktning som bara stirrar sig blint på att maxa medlemstal och opinionssiffror och allting ska ske i raketfart och beslut inte känns förankrade innan.

Det nya missnöjet kan också komma från de som inte hänger med i kommunikationstekniken via nätet och mobiler. Möten måste bli optimala i utbytet och effektiva och samtidigt sociala träffar med fria diskussioner men använder man inte kommunikation däremellan blir det en ständig väntan på nästa möte. Är möten "uppgjorda" av några blir det heller ingen riktig dialog utan bara "info" från de som är förberedda innan.

Det är viktigt att info sänds ut på nätet (GÅR NÅGOT UT VIA PAPPER OCH HUR OFTA?) till de som så önskar så att diskussionen tas på möten och inte ytligt på nätet. Jag vet inte hur mycket missförstånd som uppstår på mail, facebook när inte kommunikation sker samtidigt och man inte sitter under samma villkor.

Vi måste därför öka förståelsen och kunskapen om dem som kommunicerar för att också förstå vad de vill säga och hur de vill från sin infallsvinkel utforma politiken. Lycka till miljöpartiet!

1 kommentar:

Anonym sa...

Fridolin skulle SÄNKA Mp...