< div id=”header ”>< / div>

lördag 29 januari 2011

Bra artikelserie om maten i Hallands Nyheter

Jag var förtroendevald fram till 1998 i högsta ledningen och följde med den kommunala utvecklingen rätt bra fram till dess. Under tiden fram till 2006 var jag inte politiskt aktiv och har inte följt skeendet i detalj däremellan så bra i Varbergs kommun. Jag känner att jag nu fått en rejäl uppdatatering genom HN:s artikelserie. Från 2006 har jag varit delaktig att tillsammans med andra miljöpartister i Varberg att sätta mer fokus på matens betydelse.

Det som är aktuellt i nulägget är att kommunen initierar en kost- och matpolicy. Det finns motioner om maten som besvarats eller väntar på att behandlas men jag framhäver att maten är betydelsefull för alla partier och vill att den tas fram i brett samförstånd även om det finns skiljelinjer vad som ska betonas i en sån policy.

HN, HN, HN, HN, HN 
Skicka en kommentar