< div id=”header ”>< / div>

fredag 28 januari 2011

Akko eller Mikaela?

När det gäller kvinnliga språkrörskandidater som nominerats som nya språkrör förefaller den intressantaste skillnaden mellan Mikaela Valtersson och Akko Karlsson. De är intressanta i det perspektivet att de har en likvärdig syn att traditionell tillväxt är ett problem även för ett växande parti som intar position att verka och synas i maktens korridorer. Dock att få mer makt men också se till att det gröna tänkandet slår igenom. Det sista är inte minst GLOBALT betingat.

Mikaela Valtersson framstår som den som bäst går i Maria Wetterstrands fotspår. Men Akko Karlsson den som lämnar mest ekologiska fotavtryck. Vad gäller övriga kandidater intar de ett mellanläge med olika variation. Mikaela sitter och har suttit i miljöpartiets maktcentra medan Akko som partistyrelseledamot fått jobba hårt genom folkrörelser och regional-lokalt. Båda två är mycket energiska och som jag ser det motpoler.

 Gustav Fridolin som en yngre kometgrön har trots sin ungdom erfarenhet och är inte vald ännu men den media relaterar till och den som uppfattas få i sin tur ett språkrör vid sidan om som "matchar". Där är Mikaela ganska tydlig med vem hon vill se som språkrör på den manliga sidan. Nu återstår att se vad Gustav säger om vem HAN vill se som det kvinnliga språkröret? Då kan det bli riktigt intressant i den kommande diskussionen.
Skicka en kommentar