< div id=”header ”>< / div>

onsdag 22 december 2010

Elförbrukningen på rekordnivå!

Trots sparkampanjer trots partier som pratar om minskad elförbrukning slår vi nu i taket och det importeras el och oljeledade kraftverket i Karlshamn har varit igång för att säkra eltillgången i södra Sverige. Således bör det finnas en marknad att se över vad som går att spara. Det är nu eller aldrig vi också måste visa att vi kan stå upp för klimatmålen.
Den 1 januari 2011 ändras beskattningen för den energiintensiva industrin i Sverige. Skatterna på koldioxid och energi ska höjas vilket kommer att fördyra oljeanvändning. Syftet är att minska den svenska industrins utsläpp av växthusgaser och att styra användningen mot en högre andel miljövänlig bioenergi och ökade energieffektiviseringar. Allt i enlighet med klimatmötet i Köpenhamn
se föjande länkar SVT , Sydöstran, SR,
.

Inga kommentarer: